MEiN    KO-Białystok    CEN-Białystok     ODN-Łomża      OKE-Łomża     CKE-Warszawa  

 

    Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS
  • Strona główna

 

 

WYKAZ KLAS I-III REALIZUJĄCYCH AUTORSKIE PROGRAMY INNOWACYJNE
W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

 

 
 

W roku szkolnym 2015/2016 następujące klasy I-III realizują programy autorskie rozszerzające treści z wybranych edukacji:

Klasa I a - Program edukacji ekologicznej – „Żyj z przyrodą w zgodzie” - wych. Bożena Zaręba, Agnieszka Stachnik                    

Klasa I c - „Edukacja regionalna. Dziedzictwo kulturowe w regionie” -  wych. Marzena Tyszka  

Klasa I d - Program edukacji ekologicznej – wych. Małgorzata Puchalska

Klasa I f - – „Edukacja regionalna. Dziedzictwo kulturowe w regionie” - wych. Dorota Strenkowska

Klasa I g - Program edukacji zdrowotnej „Zdrowie to skarb” – wych. Iwona Zakrzewska

Klasa II a – Program edukacji ekologicznej „Przyjaciel Ziemi”- wych. Mirosława Wasielak

Klasa II b – Program edukacji czytelniczej „Z książką przez cztery pory roku” – wych. Grażyna Jankowska

Klasa II e –  Program edukacji zdrowotnej „Zdrowie to skarb” – wych. Elżbieta Glińska

Klasa III a – Program edukacji ekologicznej – wych. Bożena Wojsz

Klasa III b – Program edukacji zdrowotnej „Zdrowie to skarb” – Aldona Wiśniewska

Klasa III c – „Edukacja teatralna dla klas I-III” – wych. Wioletta Walasek