MEiN    KO-Białystok    CEN-Białystok     ODN-Łomża      OKE-Łomża     CKE-Warszawa  

 

    Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS
  • Strona główna

 

 

WYKAZ KLAS I-III REALIZUJĄCYCH AUTORSKIE PROGRAMY INNOWACYJNE
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

 
 

W roku szkolnym 2017/2018 następujące klasy I-III realizują programy autorskie rozszerzające treści z wybranych edukacji:

 

Klasa I a – Program edukacji ekologicznej „Przyjaciel Ziemi”-

                       wych. Mirosława Wasielak

Klasa I b – Program edukacji czytelniczej „Z książką przez cztery

                    pory roku” – wych. Grażyna Jankowska

Klasa I e –  Program edukacji zdrowotnej „Zdrowie to skarb” –

                                wych. Elżbieta Glińska, Dominika Marciniak

Klasa II a – Program edukacji matematycznej „Z matematyką na Ty”

                      - wych. Wioletta Walasek, Monika Chaberek

Klasa II b – Program edukacji ekologicznej „Z Ekoludkiem w klasach

                  I-III” - wych. Bożena Wojsz 

Klasa III a - Program edukacji ekologicznej – „Żyj z przyrodą

                 w zgodzie” - wych. Bożena Zaręba, Agnieszka Stachnik                   

Klasa III c - „Edukacja regionalna. Dziedzictwo kulturowe w regio-

                     nie” -  wych. Marzena Tyszka  

Klasa III d - Program edukacji ekologicznej –

                       wych. Małgorzata Puchalska

Klasa III f - – „Edukacja regionalna. Dziedzictwo kulturowe w regio-

                     nie” - wych. Dorota Strenkowska

Klasa III g - Program edukacji zdrowotnej „Zdrowie to skarb” –

                                wych. Iwona Zakrzewska