MEiN    KO-Białystok    CEN-Białystok     ODN-Łomża      OKE-Łomża     CKE-Warszawa  

 

    Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS
  • Strona główna

 

 

WYKAZ KLAS I-III REALIZUJĄCYCH AUTORSKIE PROGRAMY INNOWACYJNE
W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 

 
 

W roku szkolnym 2016/2017 następujące klasy I-III realizują programy autorskie rozszerzające treści z wybranych edukacji:

Klasa I a – Program edukacji matematycznej „Z matematyką na Ty”

- wych. Wioletta Walasek, Monika Chaberek

Klasa I b – Program edukacji ekologicznej „Z Ekoludkiem w klasach I-III”

- wych. Bożena Wojsz 

Klasa II a - Program edukacji ekologicznej – „Żyj z przyrodą w zgodzie”

- wych. Bożena Zaręba, Agnieszka Stachnik

Klasa II c - „Edukacja regionalna. Dziedzictwo kulturowe w regionie”

- wych. Marzena Tyszka  

Klasa II d - Program edukacji ekologicznej

- wych. Małgorzata Puchalska

Klasa II f - – „Edukacja regionalna. Dziedzictwo kulturowe w regionie”

- wych. Dorota Strenkowska

Klasa II g - Program edukacji zdrowotnej „Zdrowie to skarb”

- wych. Iwona Zakrzewska

Klasa III a – Program edukacji ekologicznej „Przyjaciel Ziemi”

- wych. Mirosława Wasielak

Klasa III b – Program edukacji czytelniczej „Z książką przez cztery pory roku”

- wych. Grażyna Jankowska

Klasa III e –  Program edukacji zdrowotnej „Zdrowie to skarb”

- wych. Elżbieta Glińska