MEiN    KO-Białystok    CEN-Białystok     ODN-Łomża      OKE-Łomża     CKE-Warszawa  

 

    Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS
  • Strona główna

 

KLASY EKOLOGICZNE

 
 

Klasy ekologiczne realizują programy opracowane przez Danutę Malinowską,  Bożenę Wojsz, Mirosławę Wasielak i Małgorzatę Puchalską. Celem programów jest wyposażenie uczniów w wiedzę ekologiczną  wykształcenie zachowań proekologicznych oraz poszanowania każdej żywej istoty, która ma w środowisku swoje miejsce i ważną rolę. Uczniowie uczestniczyli w różnych inicjatywach środowiska lokalnego na rzecz ochrony środowiska m.in. w Gminnym Programie Gospodarki Odpadami Miasta (selektywna zbiórka odpadów 1997), Gminnym Programie Ochrony Środowiska Miasta Zambrów 2004-2007, w akcji „Sprzątanie Świata - Polski” (Urząd Miejski w Zambrowie) 1997 r., „Program Edukacyjno-Ekologiczny Czysty Zambrów” (Urząd Miejski w Zambrowie) 2001 r., Od 1995 r.  uczniowie uczestniczą w programie dotyczącym recyklingu puszek aluminiowych (Fundacja RECAL). Uczniowie klas ekologicznych przy wsparciu rodziców biorą udział w zajęciach pozalekcyjnych  Klubu Młodego Ekologa. Współpracują z Nadleśnictwem  Łomża, Klubem Gaja oraz Fundacją Ekologiczną Arka.

W 2007 roku  zajęłyśmy III miejsce w ogólnopolskim konkursie „Dbam o piękno mego Domu – Ziemi” pod Patronatem Ministerstwa Środowiska.

 

Bożena Wojsz, Danuta Malinowska i Małgorzata Puchalska

(nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej)