MEiN    KO-Białystok    CEN-Białystok     ODN-Łomża      OKE-Łomża     CKE-Warszawa  

 

    Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS
  • Strona główna

 

 

„Podróże bliskie i dalekie”

 

 
 

Podróże bliskie i dalekie” to program innowacji pedagogicznej opracowany przez panie Dorotę Zimacką i Ewę Hryńko,  nauczycielki Szkoły Podstawowej  nr 4 w Zambrowie. Będzie on realizowany  przez p. Ewę Hryńko od września 2016 r. do czerwca 2019 r. Adresatami są uczniowie klasy IV d.  Treści programowe zawarte w innowacji są realizowane podczas dodatkowej godziny  z przyrody.

Głównym celem innowacji jest zainteresowanie uczniów w pierwszej kolejności naszym miastem i okolicą, następnie Polską, Europą i dalszymi zakątkami świata. Chciałybyśmy, aby nasi uczniowie poznali atrakcje turystyczne, walory przyrodnicze i geograficzne otaczającego świata. Naszym celem jest także pogłębianie wiadomości i doskonalenie umiejętności niezbędnych podróżnikowi, takich jak: orientowanie się w terenie, czytanie planów i map, posługiwanie się przyrządami, rozpoznawanie elementów krajobrazu.

Małą Ojczyznę” uczniowie poznają głównie poprzez obserwacje podczas wycieczek. Natomiast poznanie dalszych zakątków zaplanowałyśmy w postaci wirtualnych podróży, pracy z atlasami, przewodnikami.

Realizacja tej innowacji umożliwi uczniom również doskonalenie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami informatycznymi, prezentacji efektów własnej pracy, wpłynie na rozwój ich kreatywności.

Mamy nadzieję, że podjęte przez nas działania zwiększą zainteresowanie uczniów otaczającym ich  światem oraz zgodnie z powiedzeniem ,,podróże kształcą”, poszerzą ich horyzonty myślowe, zmotywują  do własnego rozwoju.  Tym samym staną się oni osobami otwartymi i zaangażowanymi. Realizacja tej innowacji pozwoli także na wzmocnienie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej oraz kształtowanie postaw patriotycznych i tolerancyjnych wobec innych społeczności i kultur  oraz podniesienie świadomości ekologicznej uczniów.

Ewa Hryńko