MEiN    KO-Białystok    CEN-Białystok     ODN-Łomża      OKE-Łomża     CKE-Warszawa  

 

    Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS
  • Strona główna

 

"Z książką przez cztery pory roku"

 
 

„ Z książką przez cztery pory roku ” – autorski program zajęć z edukacji czytelniczej opracowany przez Grażynę Jankowską, nauczycielkę edukacji wczesnoszkolnej.

Opracowany program przeznaczony jest do realizacji w klasach I-III szkoły podstawowej w okresie trzech lat. Jego celem jest rozszerzenie i wzbogacenie edukacji czytelniczej wynikającej z podstawy programowej o nowe wiadomości i umiejętności, dostosowanie przekazywanych treści do możliwości uczniów i wzbudzanie zainteresowania tematem poprzez stosowanie różnych metod aktywizujących. Program zachęca uczniów do stałego kontaktu z książką i biblioteką, przez co zapewnia dzieciom rozwój zainteresowań  czytelniczych, umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji, trwałe przeżycia estetyczne i emocjonalne. Korzystanie z różnych źródeł informacji wzbogaca wiedzę dziecka, a poprzez przyswajanie coraz to nowych słów, poszerza zasób słownictwa.

Program ma budowę modułową. Nauczyciel sam decyduje, kiedy dane treści będą wprowadzone.

Program edukacji czytelniczej „Z książką przez cztery pory roku” jest zgodny z podstawą programową dla I etapu kształcenia szkoły podstawowej oraz Programem Wychowawczym i Profilaktycznym Szkoły.

 

Grażyna Jankowska