MEiN    KO-Białystok    CEN-Białystok     ODN-Łomża      OKE-Łomża     CKE-Warszawa  

 

    Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS
  • Strona główna

   

WARUNKI UBEZPIECZENIA UCZNIÓW

 

 
 

Termin wpłat ubezpieczenia do 27 października 2017 r.

Składki ubezpieczenia:

-        podstawowa - 42 zł

-        dla czynnie uprawiających sport - 54zł.

 

 - Ubezpieczenie NNW szkolne

 - Edu Plus - program ochrony ubezpieczeniowej

 - Procedura zgłoszenie szkody

 - Informacje o ubezpieczeniu NNW dla dzieci i młodzieży

  - Zgłoszenie roszczenia z ubezpieczenia EDU Plus

 - Ogólne warunki Ubezpieczenia Edu Plus

 - Tabela norm uszczerbku na zdrowiu Interrisk S.A. Vienna Insurance Group

 - Polisa ubezpieczeniowa