MEiN    KO-Białystok    CEN-Białystok     ODN-Łomża      OKE-Łomża     CKE-Warszawa  

 

    Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS
  • Strona główna

 

 

INFORMACJA O REKRUTACJI

 

 
 

        W zwi±zku z wprowadzeniem w Polsce ograniczeń w zakresie przemieszczania się, prosimy o wysyłanie Zgłoszeń dzieci do klasy I:

·        drog± elektroniczn± na adres: czworka@sp4zambrow.pl

·         lub poczt± na adres: ul. Marii Konopnickiej 13, 18-300 Zambrów.