MEiN    KO-Białystok    CEN-Białystok     ODN-Łomża      OKE-Łomża     CKE-Warszawa  

 

    Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS
  • Strona główna

 

 

PLAN LEKCJI W KLASACH IV - VIII

(obowiązuje od 31 marca 2020 r. do odwołania)

 

 
 

 

Klasy IV

Klasy V

Klasy VI

Klasy VII

Klasy VIII

poniedziałek

1.       język polski

2.       matematyka

3.       informatyka

4.       religia

1.       język polski

2.       historia

3.       biologia

1.       język polski

2.       geografia

3.       wychowanie fizyczne

4.       plastyka

1.       język polski

2.       język rosyjski

3.       chemia

4.       muzyka

1.       język polski

2.       język niemiecki

3.       fizyka

4.       wos

wtorek

1.       matematyka

2.       język angielski

3.       technika

1.       matematyka

2.       język angielski

3.       muzyka

1.       matematyka

2.       język angielski

3.       religia

1.       matematyka

2.       język angielski

3.       geografia

4.       wychowanie fizyczne

1.       matematyka

2.       język angielski

3.       biologia

4.       informatyka

środa

1.       język polski

2.       historia

3.       plastyka

1.       język polski

2.       matematyka

3.       informatyka

4.       wychowanie fizyczne

1.       język polski

2.       historia

3.       muzyka

1.       język polski

2.       język niemiecki

3.       fizyka

4.       religia

1.       język polski

2.       język rosyjski

3.       chemia

4.       doradztwo zawod./edb

czwartek

1.       matematyka

2.       język angielski

3.       muzyka

1.       matematyka

2.       język angielski

3.       plastyka

1.       matematyka

2.       język angielski

3.       informatyka

1.       matematyka

2.       język angielski

3.       biologia

4.       informatyka

1.       matematyka

2.       język angielski

3.       geografia

4.       wychowanie fizyczne

piątek

1.       język polski

2.       przyroda

3.       wychowanie fizyczne

1.       język polski

2.       geografia

3.       technika

4.       religia

1.       język polski

2.       biologia

3.       matematyka

4.       technika

1.       język polski

2.       matematyka

3.       historia

4.       plastyka

1.       język polski

2.       matematyka

3.       historia

4.       religia

Razem

16 godzin

17 godzin

17 godzin

20 godzin

21 godzin