MEiN    KO-Białystok    CEN-Białystok     ODN-Łomża      OKE-Łomża     CKE-Warszawa  

 

    Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS
  • Strona główna

   

Ogłoszenie

 

 
 

W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 z późn. zm) i stale zwiększającą się liczbą zachorowań, od poniedziałku  (30.03) zmieniają się zasady przyjmowania interesantów w Szkole Podstawowej nr 4 w Zambrowie.

1. Wejście do budynku dla interesantów zostanie ograniczone tylko do osób, których osobista obecność jest niezbędna do załatwienia sprawy. W wyjątkowych sytuacjach prosimy o uprzedni kontakt telefoniczny z właściwym pracownikiem:

Sekretariat - 86 271 44 68,

Księgowość- 86 271 05 06,

Intendent-86 271 44 68,wewn 24.

2. Apelujemy o przesyłanie wszelkiej korespondencji ( w tym dokumentów rekrutacji) drogą pocztową lub elektroniczną na nasz adres: czworka@sp4zambrow.pl

3.Otwarty pozostaje przedsionek szkoły w celu kontaktu, dostarczania, wymiany materiałów edukacyjnych, pobrania druków itp.

Ryszard Świderski