MEiN    KO-Białystok    CEN-Białystok     ODN-Łomża      OKE-Łomża     CKE-Warszawa  

 

    Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS
  • Strona główna

   

KONSULTACJE

 

 
 

HARMONOGRAM KONSULTACJI DLA UCZNIÓW KLAS IV - VIII od dnia 01.06.2020r.

ZASADY  ORGANIZACJI   KONSULTACJI DLA UCZNIÓW NA TERENIE SZKOŁY

Oświadczenie rodzica.

Oświadczenie o stanie zdrowia.