MEiN    KO-Białystok    CEN-Białystok     ODN-Łomża      OKE-Łomża     CKE-Warszawa  

 

PREZENTACJA

 

 

DORADZTWO ZAWODOWE w SP 4

 

 
 

            Żyjemy w dynamicznych czasach. Rynek pracy zmienia się wraz z rozwojem nowych technologii. Przykładem może być rozwój Internetu. Na początku powstawania stron internetowych nikt nie wiązał aż tak wielkich możliwości z tą dziedziną. Jednak z czasem zauważono potencjał  Internetu w biznesie. I tak powstały pierwsze zawody, takie jak grafik komputerowy, programista, użytkownik baz danych, a to tylko niektóre z wielu innych zawodów.

            Według badań wynika, iż ponad 60% dzieci z rocznika 2007, będących aktualnie w szkole podstawowej, będzie pracowało w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Przykładem może być taka profesja jak influencer marketing, co dla starszego pokolenia jest mało znanym pojęciem, a w rzeczywistości jest to obecnie najczęściej preferowana forma marketingu w świecie mediów społecznościowych. Już dziś, także w Polsce, funkcjonują agencje tj.: TalentMedia w Warszawie, które specjalizują się w prowadzeniu kampanii reklamowych na YouTube w oparciu o  influencerów, czyli osób, które ze względu na swoją popularność, mają wpływ na opinię większego grona odbiorców.

            Jedno jest niezmienne. Każdy z nas rodzi się z pewnymi cechami osobowości, które według Johna Hollanda, predysponują ludzi do poszczególnych zawodów. Rzecz jasna, wybór zawodu jest pochodną połączenia osobistych zainteresowań z możliwościami, jakie stwarza świat pracy.

            Celem załączonych informacji jest pomoc naszym uczniom w planowaniu ścieżki kariery edukacyjnej i zawodowej.

Szkolny doradca zawodowy

Edyta Kossakowska - Wołpiuk