Badanie TALIS

1 marca rozpoczyna się w Polsce 4. edycja Międzynarodowego Badania Nauczania i Uczenia się TALIS 2024, bierze w nim udział ponad 7 tysięcy respondentów z całego kraju. Do tego grona została również wybrana nasza szkoła.

Celem badania jest pokazanie z perspektywy pracowników oświaty ich pracy, sytuacji w szkołach, warunków nauczania i uczenia się w ich kraju, a także porównanie z warunkami nauczania i uczenia się w innych krajach. Wysoki poziom uczestnictwa wylosowanych nauczycieli pozwoli na zgromadzenie danych badawczych, które będą reprezentatywne dla naszego kraju i pozwolą na wierne oddanie realiów funkcjonowania pracowników oświaty w polskich szkołach.

Uczestnicy badania – szkoły i nauczyciele w każdym kraju są losowani. Wyniki badania nie służą ocenie pracy poszczególnych nauczycieli, dyrektorów i szkół – mają pokazać sytuację w danym kraju i prezentowane są jako zbiorcze zestawienia na poziomie kraju. Lista uczestników badania w każdej szkole jest poufna i  nie jest przeznaczona do ogólnej wiadomości.

Procedury badawcze nie wpływają na pracę szkoły i formę prowadzonych zajęć z uczniami.

 Ryszard Świderski

Skip to content