MEiN    KO-Białystok    CEN-Białystok     ODN-Łomża      OKE-Łomża     CKE-Warszawa  

 

    Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS
  • Strona główna
  • Aktualności
  • Ogłoszenia
  • Zarząd SU
  • Programy, Akcje, Konkursy

   

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

 
 
 

 

W "czwórce" - młodzi wychowują młodych

     

 

     Zgodnie z założeniami szkoła podstawowa powinna zmierzać do wszechstronnego rozwoju osobowego uczniów. Samorząd Uczniowski jest jedną z form działalności, która umożliwia realizację tego celu.

W roku szkolnym 1973/1974 po raz pierwszy wybrano samorząd szkoły:

Przewodnicząca – Grażyna Rokicka

Zastępca – Bogusław Ściana

Sekretarz - Bożena Baczewska

Członkowie - Waldemar Grądzki, Grażyna Żochowska

Komisja kulturalno - oświatowa: Justyna Sobuta, Piotr Głuszcz, Zbigniew Podedworny

Komisja ładu i porządku: Hanna Dąbrowska, Jolanta Jasińska, Grzegorz Baczewski

Komisja nauki -  Bogdan Piwoński, Adam Wądołowski, Alina Choromańska

Komisja opiekuńczo – wychowawcza - Małgorzata Wiśniewska, Jerzy Chrzanowski, Tomasz Strzelczuk.

W roku szkolnym 1975/1976 zatwierdzono Kodeks Ucznia. W roku szkolnym 1992/1993 Danuta Wasilczuk po raz pierwszy organizuje otrzęsiny klas czwartych.

W tym samym roku zapoczątkowano zbiórkę zabawek dla dzieci z domu dziecka oraz rozpoczęto obchody Dni Kultury Uczniowskiej. Danuta Wasilczuk organizuje zbiórkę funduszy na szkolny radiowęzeł.

W 1994 r. szkoła bierze udział po raz pierwszy w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy (był to drugi finał).

Od roku szkolnego 1994/1995 z inicjatywy Ewa Hryńko (Skowrońskiej) i Agaty Czarniakowskiej szkoła bierze po raz pierwszy udział w akcji „Sprzątania świata”.

            W latach 1963-2013 opiekunami Samorządu Uczniowskiego były: Danuta Wasilczuk, Elżbieta Leśniewska, Agata Czarniakowska, Lidia Grad, Zofia Ożlańska, Iwona Kaczyńska (Wildowicz), Ewa Hryńko  (do dziś).

We wrześniu 2014 r. opiekunami SU zostały: Urszula Tomasiewicz i Ewelina Łuniewska, we współpracy z Ewą Hryńko.

W roku szkolnym 2018/2019 opiekunami Samorządu Uczniowskiego zostały Agnieszka Bączyk oraz Joanna Ługowska.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan pracy SU

Regulamin SU

Regulamin Uczniowskiego Zespołu Mediacyjnego

REGULAMIN  ZMIANY OBUWIA

REGULAMIN DYŻURÓW UCZNIOWSKICH

BEZPIECZNE FERIE ZIMOWE