MEiN    KO-Białystok    CEN-Białystok     ODN-Łomża      OKE-Łomża     CKE-Warszawa  

 

    Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS
  • Strona główna

 

 

KOŁO KOMPUTEROWE W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

 
 

Od września 2014 r. w ramach zajęć świetlicowych, prowadzone jest koło komputerowe pod nazwą „Komputer bawi, komputer uczy”. Zajęcia te prowadzone są w każdą środę w godz. 13.55 – 14.30. Zadaniem koła komputerowego jest poszerzanie i pogłębianie wiedzy zdobytej na lekcjach informatyki oraz kształtowanie uzdolnień w tej dziedzinie, umiejętności samodzielnego myślenia, wyciągania logicznych wniosków i rozwiązywania postawionych problemów.

E. Kossakowska - Wołpiuk