MEiN    KO-Białystok    CEN-Białystok     ODN-Łomża      OKE-Łomża     CKE-Warszawa  

 

    Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS
  • Strona główna

   

Projekty "Czwórki" przykładem dobrych praktyk

 

 
 

W listopadzie bieżącego roku nauczycielki: Barbara Głuszcz (język angielski) oraz Dorota Zimacka (przyroda) zostały zaproszone jako prelegentki do Białegostoku na regionalne seminarium szkoleniowo - kontaktowe pt. Programowanie z eTwinning” organizowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Seminarium to jest częścią kampanii prowadzonej pod Honorowym Patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Program eTwinning promuje współpracę szkół za pomocą technologii informacyjno - komunikacyjnych (ICT), w ramach której szkoły tworzą partnerstwa międzynarodowe działające wokół wybranej przez siebie tematyki. Zambrowska "Czwórka" od wielu lat z dużym powodzeniem realizuje projekty eTwinning. Za ich realizację zdobyła wiele nagród w kraju i za granicą. W roku 2015 szkoła otrzymała też tytuł  'Top School of the Decade in Poland' (Najlepsza Szkoła Dekady).  

W ramach przykładu dobrych praktyk,  nauczycielki opowiadały o swojej przygodzie z eTwinning przedstawiając projekt z  lat 2012 -2013 „LYPS” (zdobywca tytułu „Najlepszy Projekt Europy 2014”) oraz obecnie realizowany „English Learning Friends” (ELF). Wykorzystując przygotowaną prezentację, prelegentki omówiły nie tylko zrealizowane działaniach, ale także dzieliły się swoimi spostrzeżeniami, wrażeniami, mówiły o współpracy z partnerami. W związku z bardzo dużym zainteresowaniem słuchaczy, odpowiadały na liczne pytania, również w kuluarach.

Dużo uwagi nauczycielki poświęciły projektowi „ELF”, który jest jednocześnie projektem programu Erasmus+. Na jego realizację szkoła otrzymała środki unijne. Jednym z głównych celów projektu jest doskonalenie porozumiewania się w języku angielskim. Uczniowie „szlifowali język” pisząc wspólnie z kolegami z zagranicy opowiadanie o przygodach elfa, tworząc jego dziennik podróży,  projektując i opisując wyimaginowaną wyspę Mikołaja, jej faunę, ciekawe miejsca, pisząc artykuły do projektowego czasopisma Elf  World i czytając teksty opracowane przez partnerów. Dzięki zadaniom związanym z "Krajem Miesiąca" uczniowie mieli okazję poznać także podstawowe słowa i wyrażenia języków poznawanych państw i porównać ich wymowę ze swoimi. Kontakt z uczniami z obcych krajów na TwinSpace projektu oraz liczne wideokonferencje nie tylko umożliwiły dzieciom poprawienie komunikacji, ale też wzmocniły ich poczucie własnej wartości. Uczestnicy projektu doskonalili także kompetencje informatyczne.  Komputer  systematycznie wykorzystywany jest do pozyskiwania, oceniania,  przechowywania,  tworzenia,  prezentowania, wymiany  informacji oraz  do  komunikowania  się z partnerami. Zadania realizowane w ramach projektowych WebQuestów nie tylko nauczyły dzieci korzystania z zasobów Internetu, prezentowania wypracowanych materiałów, ale również poszerzyły ich wiedzę o krajach partnerskich. Kompetencje matematyczne uczniów doskonaliliśmy w trakcie wykonywania zadania "Elf i statystyka", czego efektem było stworzenie w czasie wymiany uczniowskiej w Chorwacji modelu statystycznego uczestnika projektu o imieniu Pepik, wybranego przez uczestników wizyty. Ponadto przeprowadzono konkurs na najbardziej zaangażowaną klasę projektu ("Elfy Roku 2016") oraz zorganizowano Dzień Elfa (konkurs na najpiękniejszy strój elfa,  plakat promujący projekt, konkurs wiedzowy). 

W trakcie dwudniowego seminarium nauczycielki miały też okazję doskonalić swoje umiejętności informatyczne. Warsztaty, w których uczestniczyły poświęcone były programowaniu. Obecnie coraz częściej w środowisku edukacyjnym pojawiają się takie słowa jak: programowanie, myślenie komutacyjne,  kodowanie czy algorytm. Dla wielu nauczycieli, szczególnie tych o innym wykształceniu niż informatyka, programowanie wydaje się czymś nieosiągalnym, i najczęściej kojarzy się z komputeryzacją. Warsztaty pozwoliły zweryfikować ten pogląd oraz przybliżyć ideę myślenia programistycznego. Wszyscy uczestnicy spotkania przekonali się, że programowanie to nie tylko tworzenie programów komputerowych, czy aplikacji, ale przede wszystkim rozwijanie kreatywnego myślenia i umiejętności analitycznych. 

Barbara Głuszcz, Dorota Zimacka