MEiN    KO-Białystok    CEN-Białystok     ODN-Łomża      OKE-Łomża     CKE-Warszawa  

 

    Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS
  • Strona główna

   

Europa wciąż docenia zambrowskie projekty z „Czwórki”

 

 
 

Projekt „Green Missions” (Zielone Misje) realizowany w Szkole Podstawowej nr 4 w Zambrowie został laureatem ogólnoeuropejskiego konkursu Europejskie Nagrody eTwinning 2017 w kategorii „język angielski” (nagroda ufundowana przez British Council). W projekcie brali udział uczniowie klas IV-VI (klub Europejski Krąg) pod kierunkiem Barbary Głuszcz (koordynator),  Doroty Zimackiej oraz Agaty Czarniakowskiej. Komisja podkreśliła, że jest on wspaniałym przykładem współpracy partnerskiej i prezentuje ponadprzeciętne osiągnięcia. Ponadto 26 sierpnia 2016 roku projekt ten otrzymał Krajową Odznakę Jakości eTwinning, a 22 listopada 2016 uznając podejmowane działania za szczególnie nowatorskie i reprezentujące najwyższy europejski poziom, przyznano mu prestiżową Europejską Odznakę Jakości.

Celem projektu „Green Missions” było podniesienie świadomości uczniów na temat ochrony środowiska i kształtowanie w nich postaw prozdrowotnych. Uczniowie w ramach projektu uczestniczyli w misjach dotyczących ochrony zwierząt, recyklingu, oszczędzania energii czy zdrowego stylu życia, aktywnie obchodzili Dzień Ziemi, stworzyli wspólnie materiały edukacyjne oraz maskotki, które stały się bohaterami napisanych przez dzieci opowiadań. Dzięki tym działaniom uczniowie mieli możliwość skorzystać z nowoczesnych technologii, poznać zasady pracy zespołowej, a także doskonalić znajomość języka angielskiego.

Ze zwycięskim projektem "Green Missions" mieli już okazję zapoznać się uczestnicy ogólnopolskiej konferencji „Rozwój kompetencji matematyczno - przyrodniczych uczniów”, która odbyła się 28 kwietnia 2017 roku w Warszawie w ramach cyklu EDUinspiracje. Głównym tematem konferencji była nauka programowania we współczesnej szkole oraz korelacje pomiędzy przedmiotami. W ramach przykładu dobrych praktyk zambrowskie prelegentki: Barbara Głuszcz, Dorota Zimacka i Agata Czarniakowska przedstawiły najważniejsze działania projektowe. Na ich przykładzie wykazały synergię pomiędzy różnymi przedmiotami, jaka wystąpiła podczas realizacji różnorodnych zadań. Chociaż w projekcie przewijały się w dużej części działania biologiczne, to nie zabrakło także tych z dziedziny fizyki, chemii, geografii, matematyki, języka polskiego, plastyki, techniki, muzyki oraz, co jest oczywiste, z języka angielskiego i informatyki. Nauczycielki nawiązały także do realizowanego obecnie projektu „English Learning Friends” (ELF), przedstawiając najciekawsze działania. Wszyscy zebrani dodatkowo otrzymali kalendarzyki promujące projekt.

W konferencji udział wziął Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Podczas swojego wystąpienia wiceminister edukacji przypomniał, jak wyglądały prace nad przygotowaniem nowej podstawy programowej. Zaznaczył także, że rozwój gospodarczy bez matematyki, informatyki i przedmiotów przyrodniczych jest niemożliwy. Ponadto przytoczył wnioski z kilku badań dotyczących nauczania przedmiotów przyrodniczych w szkołach oraz nastawienia samych uczniów do nauki i postawy wobec szkoły.

Podczas inauguracji konferencji, dr Anna Beata Kwiatkowska z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu wygłosiła wykład o programowaniu w edukacji w kontekście rozwoju cywilizacyjnego. Z kolei prof. dr hab. Andrzej Wysmołek z Uniwersytetu Warszawskiego wskazywał w swoim wystąpieniu na rolę fizyki we współczesnym świecie. Za pomocą nieskomplikowanych, ale efektownych doświadczeń przekonywał, że fizyka otacza nas codziennie, bo jest sposobem rozumienia świata. O rozwoju kompetencji matematyczno-przyrodniczych w Unii Europejskiej mówił dr Paweł Poszytek z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

W sesjach tematycznych, poświęconych sześciu naukom: matematyce, fizyce, informatyce, biologii, geografii i chemii, uczestniczyli twórcy podstaw programowych wyżej wymienionych przedmiotów, którzy przybliżyli cele wdrażanych zmian w oświacie. Zostały także omówione programy nauczania z poszczególnych przedmiotów przyrodniczych.

W konferencji uczestniczyli również eksperci w dziedzinie edukacji oraz wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie kształcenia.

Dorota Zimacka, Barbara Głuszcz, Agata Czarniakowska