MEiN    KO-Białystok    CEN-Białystok     ODN-Łomża      OKE-Łomża     CKE-Warszawa  

 

    Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS
  • Strona główna

 

   

 

Projekt „Mały Mistrz”

 

 
 

Już od września uczniowie klasy Ia i Ib uczestniczą w ogólnopolskim programie "Mały Mistrz". Jest to projekt finansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Ma on za zadanie zachęcić dzieci  do aktywnego stylu życia oraz rozbudzić w nich pasję aktywności i wychowania w duchu sportu.

Projekt zakłada wprowadzenie poszczególnych bloków sportowych, w których dzieci będą się doskonalić. Nauczyciel wybiera daną dyscyplinę zgodnie z możliwościami, warunkami atmosferycznymi oraz własną inicjatywą. W każdym bloku uczeń ma szansę opanowania określonych umiejętności i wiadomości, za które nagradzany jest odpowiednią odznaką,  którą wkleja do specjalnie zaprojektowanej karty motywacyjnej. Zdobywca kompletu sprawności otrzyma tytuł i dyplom Małego Mistrza.

 Zajęcia w ramach programu „Mały Mistrz” prowadzą wychowawcy klas pierwszych wraz z nauczycielem wychowania fizycznego, p. Iwoną Wiaksą.   

"Mały Mistrz" zaprasza również do udziału rodziców, aby włączali się w cykl przygotowań dzieci do zdobywania poszczególnych umiejętności.

Wioletta Walasek

Iwona Wiaksa