MEiN    KO-Białystok    CEN-Białystok     ODN-Łomża      OKE-Łomża     CKE-Warszawa  

 

    Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS
  • Strona główna

   

XIII finał Zambrowskiego Międzyszkolnego Konkursu
„ENGLISH EXPERT”. 

 

 
 

            W XIII finale tegorocznego konkursu języka angielskiego pod patronatem burmistrza Miasta Zambrów wzięło udział 26 uczniów z zambrowskich szkół podstawowych w kategorii klas czwartych, piątych i szóstych. Organizatorem przedsięwzięcia jest Szkoła Podstawowa nr 4.

            W piątek 21 kwietnia wyłonieni w drodze eliminacji szkolnych uczniowie                z klas IV, V i VI trzech zambrowskich szkół podstawowych przez godzinę rozwiązywali zadania, które ułożyli nauczyciele języka angielskiego z Zespołu Szkół w Czyżewie, pani Agnieszka Kozłowska oraz nauczyciel z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie pan Fabian Dzieżyc.

Wręczenie nagród  i dyplomów oraz podsumowanie wyników konkursu odbyło się 28 kwietnia w SP nr 4. Nagrodę Burmistrza Miasta Zambrów za I miejsce w kategorii klas szóstych otrzymał Krajewski Jan ze Szkoły Podstawowej nr 4, a nagrodę wręczył burmistrz  Kazimierz Dąbrowski. Nagrodę za drugie miejsce odebrała Jaworowska Amelia z SP 4, którą w imieniu państwa Piórkowskich, właścicieli salonów meblowych PIEER wręczył syn Przemysław. Trzecie miejsce zajął Najda Igor z SP 3, a wręczenia nagrody dokonał jej fundator, właściciel firmy VENA - nauka języka angielskiego, p. Namr Rashid.                   I miejsce w kategorii klas V zdobył  Klocek Igor ze Szkoły Podstawowej nr 5, a nagrodę osobiście przekazał Burmistrz Zambrowa, II miejsce Świerżewski Szymon z SP4(nagroda właścicieli salonów meblowych „PIEER”), a III miejsce Nagalska Paulina z SP 3, nagrodę wręczył p. Namr Rashid. W kategorii klas czwartych wręczono nagrody następującym laureatom: za I miejsce  Krajewskiemu Szymonowi ze Szkoły Podstawowej nr 4,  za II miejsce  Sawickiemu Oliwierowi ze Szkoły Podstawowej nr 5, a za III miejsce Bielskiemu Jakubowi również z SP 5. Jak zwykle  trudne i czasochłonne zadania sprawiły, że laureaci musieli wykazać się wysokim poziomem wiedzy, a różnice pomiędzy nimi wynosiły zaledwie 1 lub 2 punkty.

 

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy  i drobne upominki z Wydawnictwa PEARSON  i Wydawnictwa OXFORD. Po wręczeniu nagród zebrani goście oraz uczniowie obejrzeli krótki film promujący realizację międzynarodowego projektu „ELF”, w którym uczestniczy od dwóch lat zambrowska „Czwórka” w ramach programu ERASMUS+. Następnie wszyscy wzięli udział w interaktywnej grze internetowej przygotowanej przez p. Barbarę Głuszcz na platformie Kahoot, związanej z  filmem                i realizacją projektu „ELF”.  Uroczystość tradycyjnie zakończyła się słodkim poczęstunkiem, ufundowanym przez p. Jacka Gałązkę z Centrum Handlowego „GREGOREK”.

Organizator konkursu serdecznie dziękuje wszystkim nauczycielom przygotowującym uczniów do finału XIII Zambrowskiego Międzyszkolnego Konkursu  „English Expert” tj.: Włodzimierzowi Marciniakowi i Namr Rashid z SP 3, Karolinie Gawkowskiej i  Tadeuszowi Brzezińskiemu z SP 5, Barbarze Głuszcz, Katarzynie Knapkiewicz  i Tomaszowi Piórkowskiemu z SP 4. Liczymy na dalszą współpracę,                 a serdeczne podziękowania składamy wymienionym wyżej fundatorom nagród, a także sponsorom: Jackowi Gałązce z CH „GREGOREK,  p. Bartłomiejowi Janiakowi – doradcy ds. kluczowych klientów wyd. PEARSON  oraz  p. Wiesławie Bałdydze  z wyd. OXFORD (za nagrody książkowe, gadżety i upominki). Szczególne podziękowania składamy pani Agnieszce Kozłowskiej, przewodniczącej komisji konkursowej, która przygotowała zadania finałowe dla klas 5 i 6 oraz Fabianowi Dzieżycowi, za pracę w komisji                         i przygotowanie zadań finałowych dla czwartoklasistów.

Organizator: Tomasz Piórkowski