MEiN    KO-Białystok    CEN-Białystok     ODN-Łomża      OKE-Łomża     CKE-Warszawa  

 

    Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS
  • Strona główna

 

 

 

Udział SP 4 w akcji charytatywnej „Pomóżmy Danielowi zobaczyć świat”

 

 
 

Nasza szkoła od lat angażuje się w wiele akcji, w których pomagamy najbardziej potrzebującym i ich rodzinom. W tym roku także wzięliśmy udział w akcji charytatywnej organizowanej przez Fundację na rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty”.

Tegoroczna akcja miała na celu pomoc 19-letniemu Danielowi Czerniak, który od 7-go miesiąca życia cierpi na dziecięce porażenie mózgowe. Daniel wymaga całodobowej pomocy i opieki ze strony bliskich. Z uwagi na stan jego zdrowia fizycznego i psychicznego niezbędne jest zapewnienie mu systematycznego udziału w zajęciach rehabilitacyjnych wspomagających rozwój. Daniela oraz jego młodszego brata samotnie wychowuje matka. Specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny tj. rowerowózek ułatwi podróżowanie i codzienne spacery. Koszt tego sprzętu to około 20 000 zł.

Społeczność naszej szkoły włączyła się czynnie w akcję poprzez kupno pomocy dydaktycznych - cegiełek. Udało się sprzedać 100 sztuk i uzyskać kwotę 300 zł. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom za wsparcie akcji.

Monika Chaberek