MEiN    KO-Białystok    CEN-Białystok     ODN-Łomża      OKE-Łomża     CKE-Warszawa  

 

    Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS
  • Strona główna

 

 

 

„Wilki i Koźlęta”

 

 
 

13 grudnia 2016 roku uczniowie klas pierwszych naszej szkoły uczestniczyli w przedstawieniu wystawianym przez Fundację FORM.ART z Łodzi pt. „Wilki i Koźlęta”.

Spektakl powstał na kanwie popularnej i lubianej baśni braci Grimm pod tym samym tytułem. Dostosowany został do dzisiejszego odbiorcy ciekawą i dowcipną aranżacją. Akcja dzieje się w miasteczku zamieszkiwanym przez dwie rodziny – Koźląt oraz Wilków. Narratorem bajki jest Księżyc, który opowiada widzom ciekawostki związane z tym co dzieje się na niebie czyli o gwiazdach i planetach. Jest też swoistym przewodnikiem, który delikatnie nakierowuje co jest dobrym zachowaniem, a co nie powinno być akceptowane. Spektakl rozgrywał się na planie zarówno żywym jak i lalkowym. Całość uzupełniają piosenki będące podsumowaniem lub wyjaśnieniem tego co działo się wcześniej. Przedstawienie porusza kwestie wychowawcze. Poprzez uczestnictwo w perypetiach sympatycznych bohaterów dzieci uczą się zasad gospodarowania oszczędnościami, planowania swoich wydatków oraz uczciwości w działaniach finansowych między członkami rodziny i rówieśnikami. Szacunek okazany przez Koźlęta i Wilki Księżycowi uczy odpowiedniego zachowania względem osób dorosłych, którzy zwracają uwagę i próbują korygować nieodpowiednie zachowania.

Dzięki spektaklowi uczniowie mogli  w atrakcyjnej formie zobaczyć pozytywne zachowania, a także dowiedzieli się czego należy się wystrzegać.

Monika Chaberek