MEiN    KO-Białystok    CEN-Białystok     ODN-Łomża      OKE-Łomża     CKE-Warszawa  

 

    Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS
  • Strona główna

 

 

Sprawozdanie z projektu „Wszystkie Kolory Świata – edycja IV”

 

 
 

Przez cztery miesiące uczniowie naszej szkoły wraz z rodzicami, dziadkami i nauczycielami  przygotowywali się do finansowego wsparcia dzieci w Angoli, przystępując po raz trzeci do projektu UNICEF Polska „Wszystkie Kolory Świata”.

Akcja rozpoczęła się od rozpropagowania projektu. W budynku szkoły rozklejono plakaty, a w pokoju nauczycielskim umieszczono  informację o terminach poszczególnych etapów projektu.  Następnie, wszyscy uczniowie szkoły podczas spotkań z wychowawcami mieli okazję  zapoznać się z sytuacją życiową dzieci w afrykańskim państwie Angola.

Pierwszym krokiem w realizacji projektu była podróż przez kontynenty. Uczniowie, wykorzystując środki technologii informatycznej, poszukiwali w domu, podczas lekcji i zajęć pozalekcyjnych (KMO „Exodus”,  Koło Misyjne, spotkania zarządu SU) informacji o różnych krajach i ich mieszkańcach. Ciekawe zwyczaje, zadziwiająca kultura, a nawet język urzędowy ludzi zamieszkujących odległe kraje, stały się  inspiracją do wykonania na lekcjach plastyki papierowych projektów przyszłych lalek – reprezentantów wybranego kraju. Dodatkowo uczniowie, którzy postanowili podjąć się uszycia laleczki, przygotowali na lekcje przyrody opis kraju, który miała ona reprezentować. Powstała dzięki temu ciekawa „książeczka”, która posłuży za pomoc naukową.    

Drugim i bardzo wymagającym krokiem było zgromadzenie niezbędnych materiałów do wykonania lalek oraz ubrań i ozdób zgodnych z kulturą wybranego kraju. Efektem tego etapu projektu było uszycie 48 lalek różnej narodowości. Powstały Polki i Polacy, Rosjanka i Rosjanin, Hiszpanki, Japonki, Chinki, Afrykanki i Afrykanie, Hawajki, Hinduski, Indianki i Indianie, Rumunka, Szwed, Szkot, Niemiec i wiele innych. Powstałe laleczki były bardzo piękne, a sposobem wykonania zachęcały do zaopiekowania się każdą z nich.  

W Dniu Święta Patrona Szkoły zorganizowaliśmy wystawę laleczek. Zaproszeni goście, Przyjaciele Szkoły, rodzice i uczniowie mieli okazję podziwiać rękodzieła naszych twórców. Od razu 10 lalek zostało zaadoptowanych. Podczas  aukcji lalki sprzedawały się bardzo szybko. Ostatecznie udało nam się uzbierać 1220 złotych. Całą kwotę przesłaliśmy na konto UNICEF Polska z nadzieją, że przyczynimy się do uratowania życia wielu angolskich dzieci.

Serdeczne podziękowania składam wszystkim uczniom, rodzicom, dziadkom, którzy uszyli lalki oraz tym, którzy sfinansowali ich zakup. Podziękowania kieruję również do nauczycielek: p. Elżbiety Wojtkowskiej, p. Elżbiety Glińskiej, p. Marii Lubowickiej, p. Eweliny Łuniewskiej, p. Katarzyny Nita Murawskiej, p. Katarzyny Knapkiewicz, p. Marleny Kraszewskiej, p. Ewy Hryńko za wspieranie działań swoich uczniów oraz Dyrekcji Szkoły za wsparcie w realizacji całego projektu.

Koordynator projektu:  Lidia Grad