MEiN    KO-Białystok    CEN-Białystok     ODN-Łomża      OKE-Łomża     CKE-Warszawa  

 

    Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS
  • Strona główna

 

 

O Klubie Młodego Odkrywcy „Exodus” z SP 4 w Zambrowie ponownie usłyszano w Polsce.

 

 
 

            W numerze 6/2016 ogólnopolskiego pisma dla nauczycieli szkół podstawowych „Dobra Szkoła” opublikowano tekst pod tytułem „Zrozumieć świat” autorstwa p. Lidii Grad – opiekunki KMO „Exodus” (Poznań 27.12.2016r.).

            Artykuł zawiera autorski scenariusz zajęć nt.: „Z mapą i kompasem w terenie. Marsz na orientację”, będący przykładem zajęć pozalekcyjnych KMO „Exodus”, prowadzonych przeze mnie w ramach autorskiej innowacji pedagogicznej dla uczniów klas IV – VI. Zespół redakcyjny bardzo wysoko ocenił przesłany przeze mnie  materiał. Tekst wybrano do druku ze względu na jego wysokie walory edukacyjne i metodyczne oraz nieszablonowe ujęcie tematu.  Uznano, że mógłby stać się inspiracją dla innych nauczycieli w ich działaniach edukacyjnych, a tym samym wpłynąć na uatrakcyjnienie lekcji także w innych szkołach. Redakcja „Dobrej Szkoły” zachęca wszystkich nauczycieli do zaglądania na ich stronę redakcyjną- www.dobraszkolapress.pl i fanpage’a - http://www.facebook.com/DobraSzkolapress w poszukiwaniu inspiracji.  

            Jako autorka opublikowanego tekstu serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do osiągniętego sukcesu. Szczególne podziękowania kieruję do Klubowiczów - zarówno „założycieli” Klubu, jak i ich następców oraz ich Rodziców. Dzięki nim podczas zajęć jest ciekawie i „naukowo”, wesoło i
na poważnie, z klimatem, który sprawia, że CHCEMY spotykać się, bawić i uczyć. Nasza działalność nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie Dyrekcji Szkoły, Szkolnej Rady Rodziców i Pana Burmistrza Miasta Zambrów.  

O sześcioletniej działalności KMO „Exodus” można dowiedzieć się z przygotowanej przeze mnie prezentacji  „Mistrzowie KMO”, z którą wystartowałam w pierwszej edycji konkursu  Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Centrum Nauki Kopernik, uzyskując tytuł finalisty.

Tekst artykułu z czasopisma „Dobra Szkoła” oraz prezentacja „Mistrzowie KMO”  znaleźć można w załącznikach do publikacji.  

Lidia Grad
opiekun KMO „Exodus” i nauczycielka przyrody

 

 

 

 

 

Artykuł "Zrozumieć świat"