MEiN    KO-Białystok    CEN-Białystok     ODN-Łomża      OKE-Łomża     CKE-Warszawa  

 

    Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS
  • Strona główna

   

Szkolne Dni Dziedzictwa Kulturowego

 

 
 

Szkolne Dni Dziedzictwa Kulturowego odbywały się w dniach 7-10 listopada 2016 roku. Chcieliśmy przybliżyć naszym wychowankom historię naszego miasta, regionu, uwrażliwić ich na piękno tego, co je otacza, zarówno w naszym mieście, ale też w najbliższej okolicy i w kraju.

Organizatorzy zadbali o odświętny wygląd szkoły. Na korytarzach i drzwiach wejściowych pojawiły się plakaty zachęcające do udziału w wydarzeniach odbywających się w ramach Szkolnych Dni Dziedzictwa Kulturowego. Na holu głównym przygotowano informacje o odbywającym się projekcie oraz wystawy towarzyszące: „Dawno temu pod Zambrowem” i „Miejsca pamięci narodowej”. Organizatorzy przygotowali też folder „Dziedzictwo kulturowe Zambrowa i najbliższych okolic”, który informował nie tylko o udziale szkoły w projekcie, ale przybliżał uczniom, rodzicom i nauczycielom ważne dla naszego dziedzictwa miejsca w naszym mieście i najbliższej okolicy.

W poniedziałek (7 XI) uczniowie klas I – III wzięli udział w spotkaniu z pracownikiem Regionalnej Izby Historycznej w Zambrowie. Pan Jarosław Strenkowski pięknie opowiadał o historii miasta. Wiele uwagi poświęcił dawnej architekturze drewnianej, sprzętom gospodarstwa domowego, zajęciom mieszkańców chat. Zaprezentował dzieciom zabytki Zambrowa, najbliższej okolicy i opowiedział o ich historii. Swoje wystąpienie wzbogacił prezentacją multimedialną oraz przyniesionymi zabytkowymi rekwizytami.

Następnie 3-osobowe reprezentacje klas II-III wzięły udział w konkursie „Zambrów – nasza mała Ojczyzna”. Uczniowie wykazali się znajomością legendy związanej z naszym miastem, jego historii i zabytków, rozpoznawali dawne sprzęty gospodarstwa domowego. Cieszymy się, że nasi wychowankowie dużo wiedzą na temat Zambrowa. Najlepsi zostali nagrodzeni.

Na wtorek (8 XI) organizatorzy przygotowali turniej „Kochamy Cię, Polsko”. Przeznaczony on był dla uczniów klas IV – VI. 3-osobowe reprezentacje poszczególnych klas miały wykazać się wiedzą na temat naszego kraju: najważniejszych zabytków, potraw regionalnych, wielkich Polaków, ważnych wydarzeń z historii naszego kraju, a nawet przysłów. Nasi wychowankowie wykazali się dużą wiedzą na temat  ojczyzny, czego dowodem może być fakt, że 6 zespołów zdobyło maksymalną liczbę punktów.

Wtorkowy wieczór – to także spotkanie społeczności szkolnej i mieszkańców Zambrowa na koncercie zatytułowanym „Wieczór pieśni patriotycznych”. Zespół BioAkustic zaprezentował najpopularniejsze utwory patriotyczne. Słowa tych popularnych piosenek były wyświetlane na ekranie. W ten sposób wszyscy uczestnicy spotkania mogli śpiewać razem z zespołem. Wspólne śpiewanie „Roty”, „Białych róż”, „Pierwszej kadrowej” czy „Przybyli ułani” z pewnością na długo pozostanie w pamięci naszych wychowanków. To niewątpliwie powrót do dawnych czasów, kiedy wspólne śpiewanie było na porządku dziennym. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali flagi wykonane przez naszych wychowanków.

W środę (9 XI)  uczniowie nie tylko uczestniczyli w apelu z okazji Narodowego Święta Niepodległości, ale też poznali zwycięzców konkursów towarzyszących Szkolnym Dniom Dziedzictwa Kulturowego. Zaangażowanie naszych wychowanków mile zaskoczyło organizatorów. W konkursie plastycznym „Zabytki Zambrowa oczami dziecka” wzięło udział 87 osób. Dodatkowo dzieci wykonały ponad 40 plakatów promujących zabytki Zambrowa i okolic oraz 22 zdjęcia, które wzięły udział w konkursie „Zabytki Zambrowa i okolic w obiektywie”. Autorzy najciekawszych prac zostali nagrodzeni, a najpiękniejsze prace zostały zaprezentowane na wystawie pokonkursowej.

Przez wszystkie dni trwania Szkolnych Dni Dziedzictwa Kulturowego uczniowie poznawali polskie stroje ludowe, kolorowali je, przygotowali wystawy swoich prac. Nasi wychowankowie uczyli się pieśni patriotycznych oraz kroków poloneza. Podsumowaniem projektu był czwartkowy koncert zatytułowany „The Voice of SP 4”. Spotkanie rozpoczęło się od poloneza w wykonaniu uczniów klasy Ia. Następnie wszystkie klasy prezentowały się śpiewając przygotowane przez siebie pieśni patriotyczne. Można było usłyszeć (ale też włączyć się w śpiew, gdyż słowa były wyświetlane na ekranie): „Wojenko, wojenko”, „Piechotę”, „Marsz Polonia”, „Rozszumiały się wierzby płaczące” oraz wiele innych pieśni. Największe wrażanie na zgromadzonych w sali zrobiła jednak „Rota” pięknie odśpiewana przez wszystkich uczestników spotkania. Zgromadzeni zauważyli, że zarówno podczas apelu, jak też spotkania „The Voice of SP 4” wykonania hymnu Polski i innych pieśni patriotycznych znacznie odbiegały od śpiewów sprzed projektu. Nasi wychowankowie śpiewali z serca, widzieliśmy, że czują się dumni z bycia Polakami. Spotkanie zakończył wspólny taniec. Był nim oczywiście przygotowywany od kilku dni polonez.

Jesteśmy przekonani, że Dni Dziedzictwa pozostaną na długo w pamięci naszych wychowanków. Atmosfera, która im towarzyszyła i zauważone efekty skłaniają organizatorów do kontynuowania w kolejnych latach podjętych działań. Zarówno zadania wykonane w tym roku, jak też podjęte w przyszłych latach wpiszą się w obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Marlena Kraszewska

Dorota Strenkowska