MEiN    KO-Białystok    CEN-Białystok     ODN-Łomża      OKE-Łomża     CKE-Warszawa  

 

    Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS
  • Strona główna

 

Spelling Elf

 

 

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Zambrowie 24 kwietnia 2017 r. wyłoniła finalistów konkursu ortograficznego -  „Spelling Elf”, który przeznaczony był dla uczniów klas III - VI .

Celem konkursu było:

a) doskonalenie poprawnego pisania oraz literowania w j. angielskim,

b) motywowanie uczniów do poszerzania wiedzy z j. angielskiego,

c) promowanie uczniów prezentujących wysoki poziom znajomości ortografii języka angielskiego.

            Uczestnicy konkursu musieli wykazać się umiejętnością pisowni i literowania słów
w języku angielskim objętych podstawą programową dla I i II etapu edukacyjnego oraz wykraczających po za podstawę programową. Konkurs zorganizowany został w dwóch etapach.

            Do pierwszego etapu zgłosiło się 43 uczniów, którzy pisali dyktando składające się z 40 słów dla klas III oraz 50 słów dla klas IV-VI sprawdzających znajomość słownictwa wyszczególnionego w zakresie materiału konkursu.
           
Z pośród uczestników I Etapu zostało wytypowanych 14 uczniów, którzy zostali zakwalifikowani do Etapu II.

Lista osób zakwalifikowanych do ETAPU II

                      JULIA TRUCHEL                                           -  50/50 pkt.

                      SZYMON KRAJEWSKI                                - 50/50 pkt.

                      ALEKSANDRA POŹNIAK                           - 50/50 pkt.

                      LIDIA CZAJKOWSKA                                 -  49/50 pkt.

                      PATRYCJA TRUCEL                                  -  48/50 pkt.

                      SZYMON PIOTR ŚWIERŻEWSKI             - 47/50 pkt.

                      ALEKSANDRA GRABOWSKA                - 47/50 pkt.

                      NATALIA MIROS                                        - 46/50 pkt.

                      JAN BŁAŻUK                                              - 46/50 pkt.

                      AMELIA JAWOROWSKA                          - 45/50 pkt.

                      JAN KRAJEWSKI                                      - 45/50 pkt.

                      DANIEL DMOCHOWSKI                           - 44/50 pkt.

                      FILIP GAWKOWSKI                                    - 40/40 pkt.

                      MIŁOSZ DYBOWSKI                                  - 38/40 pkt.

            Etap II konkursu odbył się w formie ustnej. Uczniowie losowali trzy zestawy, które następnie literowali w języku angielskim. Komisja konkursowa wyłoniła 2 uczniów z najlepszymi wynikami. Finałowe I miejsca będą reprezentowały naszą szkołę w konkursie międzynarodowym:

            I miejsce  – Patrycja Truchel  6/6 pkt.

            I miejsce – Gawkowski Filip  6/6 pkt.

            Ponieważ wszyscy uczniowie byli solidnie przygotowani zostały wytypowane ii miejsca, które zajęli:
S
zymon Krajewski,  Aleksandra Poźniak,  Jan Krajewski, Lidia Czajkowska, Aleksandra Grabowska.

            Całość konkursu została przygotowana przez Panią Katarzynę Knapkiewicz przy współpracy z Panią Eweliną Łuniewską.

            Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział i solidne przygotowanie. Zapraszam do udziału w kolejnych konkursach!

            Życzymy Wam dalszych sukcesów!

Katarzyna Knapkiewicz