MEiN    KO-Białystok    CEN-Białystok     ODN-Łomża      OKE-Łomża     CKE-Warszawa  

 

    Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS
  • Strona główna

 

Czy czytanie w języku angielskim przynosi korzyści?
- projekt ReadOn!

 

 

Systematyczne czytanie, zarówno w języku ojczystym jak i obcym, przynosi wiele korzyści. Nie tylko rozwija umiejętności językowe, alei umiejętności niezbędne do odniesienia sukcesu w XXI wieku. Czytanie jest kluczem do zdobycia umiejętności takich jak myślenie krytyczne, wyszukiwanie i zarządzanie informacją, komunikowanie się.

Wychodząc naprzeciw Specjalnym Potrzebom Edukacyjnym uczniom naszej szkoły i umożliwić im rozwijanie kompetencji językowych i czytelniczych przystąpiliśmy do projektu ReadOn! Przy współpracy ze sponsorami i funduszom od Rady Rodziców zakupiliśmy biblioteczkę z zestawem 70 lektur w języku angielskim o różnorodnej tematyce oraz na odpowiednim poziomie językowym.

Projekt ma na celu

·         realizowanie założeń Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020

·         rozwijanie czytelnictwa wśród dzieci i kształtowanie nawyku czytania dla  przyjemności

·         wspieranie rozwoju emocjonalnego i intelektualnego dzieci oraz inspirowanie do działania poprzez promocję czytelnictwa

·         umożliwienie dzieciom rozwijania kompetencji czytelniczych w sposób dostosowany do indywidualnych możliwości każdego dziecka.

Stwierdzono, że Uczniowie którzy przystępują do projektu zmieniają swoje nastawienie do czytania (niezależnie od języka) i nastawienie do nauki.      W tym celu zapraszamy uczniów naszej szkoły na spotkania z książką co drugi poniedziałek o godzinie 14.00 w sali nr 7. Na spotkaniach dowiesz się jak łatwe i przyjemne może być czytanie i ile korzyści przyniesie twojej osobie.

Katarzyna Knapkiewicz

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

CERTYFIKAT