MEiN    KO-Białystok    CEN-Białystok     ODN-Łomża      OKE-Łomża     CKE-Warszawa  

 

    Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS
  • Strona główna

 

 

„Nauczyciel widzi więcej niż tylko twarze dzieci – stara się zobaczyć ich dusze”

 

 
 

13 października 2016 roku w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wśród zaproszonych gości znaleźli się czynni i emerytowani pedagodzy, przedstawiciele Rady Rodziców oraz pracownicy szkoły i uczniowie.

Dyrektor szkoły Ryszard Świderski złożył wszystkim serdeczne życzenia w podziękowaniu za trudną pracę i wskazywanie kolejnym pokoleniom właściwej drogi, czego wyrazem były przyznane nagrody:

·         Nagrodę Kuratora otrzymała p. Dorota Zimacka,

·         Nagrodę Burmistrza – p. Krzysztof Kumór,

·         Medale Komisji Edukacji Narodowej otrzymali: p. Iwona Zakrzewska, p. Krzysztof Kumór, p. Jolanta Kruszewska, p. Bożena Zaręba,

·         Medale Srebrne za Długoletnią Służbę – p. Iwona Leszczyńska, p. Dorota. Strenkowska, p. Iwona Wiaksa, p.. Katarzyna Nita – Murawska, p. Tomasz Piórkowski, p. Jacek Kalupa,

·         Medale Złote za Długoletnią Służbę- p. Bożena Wojsz, p. Małgorzata Puchalska,

      p. Aldona Wołosz, p. Dorota Kaczyńska.

·         Nagrody Dyrektora Szkoły otrzymali: p. A. Czarniakowska, p. B. Głuszcz,

      p. L. Grad, p. G. Jankowska, p. D. Kaczyńska, p. G. Kołakowska, p. J. Kruszewska,

      p. I. Leszczyńska, p. G. Łamarz, p. E. Łuniewska, p. Z. Ożlańska, p. K. Popławska,

      p. D. Sadowska, p. B. Skawska, p. D. Strenkowska, p. W. Walasek,

      p. M. Wasielak, p. I. Wiaksa, p. J. Wiaksa, p. K. Wierzchoń,

      p. A. Wiśniewska, p. B. Wojsz, p. H. Brzozowska, p. A. Dmochowska,

      p. M. Gawęcka, p. J. Kossakowska, p. B. Maleszewska, p. M. Topolski,

      p. A. Wądołowska, p. H. Zalewski, p. A. Żebrowska.

Do życzeń dołączyli się również przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego.

Ostatnią część uroczystości stanowiły humorystyczne scenki z trudnego życia nauczyciela, które przygotowane były przecz uczniów klas II G oraz V B. Oprawę muzyczną przygotował niezawodny chór „Wiolinki”. Młodzi artyści pracowali pod kierunkiem p. K. Nity – Murawskiej, p. I. Zakrzewskiej, p, K. Popławskiej oraz p. J. Kalupy.  

Katarzyna Popławska, Iwona Zakrzewska