MEiN    KO-Białystok    CEN-Białystok     ODN-Łomża      OKE-Łomża     CKE-Warszawa  

 

    Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS
  • Strona główna

 

 

Konkurs „BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY” roztrzygnięty

 

 
 

Dnia 1 marca 2017 roku odbył się szkolny konkurs „Bezpieczna droga do szkoły”. Celem konkursu było wdrażanie uczniów do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, a także wyrabianie nawyków stosowania się do przepisów ruchu drogowego; rozwijanie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych; utrwalenie i usystematyzowanie zagadnień z zakresu edukacji komunikacyjnej; rozbudzanie zainteresowań związanych z najbliższym środowiskiem ucznia.

W konkursie wzięli udział uczniowie klas II i III. Uczestnicy rozwiązywali przygotowane przez organizatorów testy dostosowane do swojej grupy wiekowej, które dotyczyły bezpieczeństwa na drodze.

Komisja konkursowa składzie:  Elżbieta Glińska, Grażyna Jankowska, Katarzyna Nita - Murawska i Iwona Zakrzewska wyłoniła zwycięzców na podstawie punktacji za poprawność udzielonych odpowiedzi:

W klasach II :

I miejsce – Julia Libuda kl. II g

II miejsce – Katarzyna Kosek kl. II b

III miejsce –Zuzanna Matuszelańska kl. II f

W klasach III:

I miejsce – Patryk Chankowski kl. III e 

II miejsce – Kamil Kossakowski kl. III a

III miejsce –Maciej Tymiński kl. III b

 Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i atrakcyjne nagrody.

Iwona Zakrzewska