MEiN    KO-Białystok    CEN-Białystok     ODN-Łomża      OKE-Łomża     CKE-Warszawa  

 

    Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS
  • Strona główna

 

 

ŚWIĘTO PATRONA

 

 
 

              Od szeregu lat w naszej szkole kultywuje się Święto Patrona - poety - Władysława Broniewskiego.                

            Najważniejszym elementem tradycji jest uroczysty apel,  zwykle poprzedzany  Zambrowskim Konkursem Recytatorskim Poezji Władysława Broniewskiego.          

Dnia 10 lutego 2017 r. odbyła się  24. edycja  konkursu. Wzięli w niej udział uczniowie zambrowskich szkół podstawowych i powiatu zambrowskiego. Laureatami w kategorii klas V - VI zostali: 

 I miejsce – Anna Dębek - Szkoła Podstawowa nr 4 w Zambrowie,

II miejsce – Marta Kaczerska- Szkoła Podstawowa nr 5 w Zambrowie,

III miejsce- Jan Saniewski– Szkoła Podstawowa nr 5 w Zambrowie,

                   Dorota Cierpisz – Szkoła Podstawowa nr 3 w Zambrowie.

Ponadto wyróżniono:

      Alinę Solowiową– Szkoła Podstawowa w Porytem- Jabłoni,

      Annę Piłkowską – Szkoła Podstawowa w Szczodruchach,

      Oliwię Wiercińską – Szkoła Podstawowa w Osowcu.

Laureaci otrzymali nagrody, a wszyscy uczestnicy pamiątkowe dyplomy.

            Uwieńczeniem tradycji był  uroczysty apel, który miał miejsce 15 lutego 2017 r., na który od wielu lat przybywają przedstawiciele władz miasta i zambrowskich szkół. W tym roku swoją obecnością zaszczycili: przewodniczący Rady Miasta -p. Zbigniew Korzeniowski, burmistrz miasta  Zambrów– p. Kazimierz Dąbrowski, przewodnicząca Komisji Kultury i Oświaty Rady Miasta Zambrów– p. Alicja Muraczewska, były dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Zambrowie – p. Janusz Zieliński, dyrektor Miejskiego Gimnazjum nr 1 w Zambrowie– p. Ryszard Ogrodnik, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Zambrowie– p. Bożena Przeździecka,  dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Zambrowie– p. Andrzej Szeligowski, dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 1- p. Elżbieta Jakubiak,  dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 4- p. Jolanta Laskowska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury– p. Marta Konopka,  prezydium Rady Rodziców SP 4 na czele z przewodniczącą– p. Justyną Kołakowską, Przyjaciele Szkoły: prezes Banku Spółdzielczego w Zambrowie- p. Zenobia Zalewska, dyrektor Zakładu Karnego w Czerwonym Borze- pułkownik Tadeusz Kaczyński, p. Wojciech Jastrzębski, p. Bogdan Kaczyński, p. Krzysztof Chrupek oraz poczty sztandarowe zambrowskich szkół wraz z opiekunami.       

            Bardzo ważnym punktem uroczystości było nadanie, już po raz piąty, tytułów Przyjaciela Szkoły.             Otrzymali go państwo Agata i Bogumił Dybowscy, którzy od lat wspierają naszą szkołę w jej licznych działaniach. Szczególną pomoc okazali przy organizacji imprez sportowych. Wielokrotnie zapewnili transport na zawody i turnieje. Byli fundatorami nagród w szkolnych konkursach wiedzy sportowej oraz turniejach piłki nożnej. Co roku sponsorują rodzinną Czwartakiadę, wspierają również akcje charytatywne, przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji ''Anioły ze Szkoły''. Adoptowali chorego, bezdomnego pieska, zapewniając mu opiekę i przyjazny dom. Wspomagają również działania świetlicy szkolnej, umożliwiając rozszerzenie i uatrakcyjnienie oferty prowadzonych zajęć.

             Tytuł Przyjaciela Szkoły otrzymał  także p. Dariusz Pęski, który od kilku lat w różnorodny sposób wspiera dzialalność naszej szkoły. Dzięki pozyskanym od niego środkom finansowym mogliśmy wzbogacić wyposażenie pracowni w sprzęt i materiały dydaktyczne. P. Dariusz Pęski dokumentuje ważne wydarzenia z życia naszej placówki, wykonuje zdjęcia laureatów i finalistów wojewódzkich konkursów przedmiotowych oraz wzorowych uczniów, które eksponujemy w gablotach. Nieodpłatnie wykonane fotografie wzbogacją wpisy w kronikach szkoły i samorządu uczniowskiego oraz galerię na stronie internetowej.

             Całą uroczystość uświetnił program poetycko– muzyczny, podczas którego uczniowie klas młodszych zaprezentowali poezję Władysława Broniewskiego. Ciekawy wywiad z poetą przybliżył słuchaczom życie i twórczość patrona.

             Uroczystość przygotowana przez p. Grażynę Jankowską, p. Grażynę Kołakowską, p. Mirosławę Wasielak, p. Katarzynę Nitę - Murawską oraz p. Elżbietę Wojtkowską  z pewnością dostarczyła wszystkim obecnym wielu wrażeń.

 

Organizatorzy

            

       

 

 

 

Video