MEiN    KO-Białystok    CEN-Białystok     ODN-Łomża      OKE-Łomża     CKE-Warszawa  

 

    Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS
  • Strona główna

 

 

SZKOLNY KONKURS WIEDZY SPORTOWEJ

 

 
 

W ostatni piątek przed feriami tj.20 stycznia 2017r. odbył się w naszej szkole Konkurs wiedzy sportowej dla uczniów klas V i VI.

Przebiegał on w 2 etapach. Pierwszy etap konkursu, to sprawdzian z teoretycznej wiedzy o sporcie. Dotyczył on znajomości pojęć, zasad oraz  przepisów i znanych polskich sportowców. W tym etapie klasy reprezentowało 2 wcześniej wybranych uczniów.

Drugi etap, to część sportowa przeprowadzona na naszej hali. Do tej części rywalizacji również przystąpiło po 2 zawodników: chłopiec i dziewczynka. Uczniowie musieli w określonym czasie wykonać jak najwięcej celnych rzutów do kosza. Ilość zdobytych koszy to ilość punktów dla drużyny.

Organizatorami konkursu byli nauczyciele wychowania fizycznego, którzy stanowili również komisję.

O kolejności zajętego miejsca decydowała suma punktów zdobyta w obu częściach konkursu- etapu teoretycznego i sportowego.

Wśród klas V kolejność przedstawia się następująco:

I miejsce – VC – 82 pkt.

II miejsce – VA – 67 pkt.

III miejsce – VB – 63 pkt.

            Klasyfikacja wśród klas VI to:

            I miejsce – VIA – 106 pkt.

            II miejsce – VIB – 78 pkt.

            III miejsce – VID – 64 pkt.

            IV miejsce – VI C - 41 pkt.

Konkurs przebiegał w miłej i przyjaznej atmosferze oraz w duchu fair play. Wszystkie zespoły klas V i VI za zajęcie kolejnych miejsc otrzymały pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcy drobne upominki ufundowane przez organizatorów konkursu.

Grażyna Łamarz