MEiN    KO-Białystok    CEN-Białystok     ODN-Łomża      OKE-Łomża     CKE-Warszawa  

 

    Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS
  • Strona główna

 

Podsumowanie akcji zbiórki makulatury

 

 

W roku szkolnym 2016/2017 ponownie przystąpiliśmy do akcji zbiórki makulatury pod nazwą „Przywróćmy dzieciom uśmiech”. Celem projektu, który ma również wymiar edukacyjny, była nie tylko pomoc dzieciom przebywającym w rodzinnych domach dziecka, ale również wzbudzenie empatii wśród dzieci i młodzieży. Mechanizm całej akcji był bardzo prosty- uczniowie w czasie całego roku szkolnego przynosili do szkoły zalegające w domach gazety, czasopisma, ulotki i luźne kartki papieru. Dzięki temu poprzez edukację ekologiczną zdobywali także wiedzę na temat segregowania odpadów od najmłodszych lat. Wspólnymi siłami uzbieraliśmy aż 2220 kg.

Na szczególne wyróżnienie zasługują uczniowie, którzy zebrali ponad 50 kg makulatury, a są nimi:

- Jakub Korzeniowski

- Zofia Milewska

- Małgorzata Milewska

- Oliwia Krajewska

- Alicja Gosiewska

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego