MEiN    KO-Białystok    CEN-Białystok     ODN-Łomża      OKE-Łomża     CKE-Warszawa  

 

    Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS
  • Strona główna

 

Niezwykła lekcja

 

 

W środę 22 lutego uczniowie klasy IV d uczestniczyli na lekcji przyrody w spotkaniu z panem Jarosławem Strenkowskim,  pracownikiem Regionalnej Izby Historycznej. Spotkanie było związane z realizacją innowacji pedagogicznej ,, Podróże bliskie i dalekie”, której celem jest zainteresowanie uczniów  w pierwszej kolejności naszym miastem i okolicą, następnie Polską, Europą i dalszymi zakątkami świata.

Gość bardzo ciekawie przedstawił uczniom historię Zambrowa. Zapoznał z początkami miasta i dalszymi jego losami.  Zwrócił uwagę na położenie Zambrowa na Mazowszu. Pan Strenkowski opowiedział  także o grodzisku w okolicach Cieciork.

Duże zainteresowanie uczniów wzbudziła tematyka związana z wojskiem w naszym mieście. Uczniowie poznali pochodzenie nazwy ,, koszary,” używanej obecnie jako określenie części miasta.

Pogadankę wzbogaciły zdjęcia oraz eksponaty. Na zakończenie lekcji każdy mógł przymierzyć hełm z okresu II wojny światowej oraz potrzymać rakietnicę.

Tematyka związana z historią naszego miasta bardzo zainteresowała uczniów. Chętnie wysłuchali oni gościa.

Dziękujemy panu Strenkowskiemu za poświęcony czas i bardzo ciekawą lekcję.

Uczniowie klasy IV D

z wychowawczynią