MEiN    KO-Białystok    CEN-Białystok     ODN-Łomża      OKE-Łomża     CKE-Warszawa  

 

    Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS
  • Strona główna

 

Tytuły „Omnibus” – przyznane

 
 

7 marca 2017 roku odbyła się w naszej szkole dwudziesta trzecia edycja konkursu pod hasłem „I ty możesz zostać Omnibusem”. Wzięli w nim udział  przedstawiciele klas I –  III.

Celem konkursu jest zachęcanie uczniów do ciągłego pogłębiania wiedzy o świecie oraz rozwijania różnorodnych zainteresowań.

Konkurs przebiegał dwóch etapach. Osoby z każdego poziomu klas, które uzyskały największą liczbę punktów w I części, spotkały się w finale. Odpowiadały wówczas na losowo wybrane pytania. O wyłonieniu zwycięzców decydowała liczba punktów uzyskanych przez finalistę. Testy pisemne oraz pytania finałowe były zróżnicowane w poszczególnych ciągach klasowych. Stopień trudności pytań konkursowych był bardzo wysoki. Jednak uczestnicy wykazali się bardzo rozległą wiedzą, a tytuł OMNIBUSA zdobyli:

W  KLASACH  I:

I miejsce    - Maria Jankowska (kl. I a)

II miejsce  - Jakub Korzeniowski (kl. I a)

III miejsce – Pola Gorska (kl. I b)

W  KLASACH  II:

I miejsce    – Kamil Pękała (kl. II b)

II miejsce   - Julia Libuda (kl. II g)

III miejsce – Wiktoria Szupiluk (kl. II a)

                   Aleksander Kamiński (II e)

W  KLASACH  III:

I miejsce   - Mateusz Kacprzyk (kl. III c)

II miejsce  - Krzysztof Brzóska  (kl. III e)

III miejsce – Szymon Dzieniszewski (kl. III d)

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i  nagrody rzeczowe.

Gratulujemy wszystkim dzieciom  oraz ich  rodzicom i nauczycielom

Organizatorzy konkursu:

Aldona Wiśniewska

Elżbieta Olkowska

Elżbieta Glińska