MEiN    KO-Białystok    CEN-Białystok     ODN-Łomża      OKE-Łomża     CKE-Warszawa  

 

    Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS
  • Strona główna

 

 

„Żyję zdrowo bez nałogów”

 

 

W dniu 27 listopada 2015r. odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego „Żyję zdrowo bez nałogów”.  Pomysłodawczynie  konkursu i jego organizatorki to  panie Cecylia Łagutowska pedagog szkolny oraz wychowawczynie świetlicy profilaktyczno-wychowawczej pani Jolanta Kruszewska i Joanna Wiaksa.  Konkurs był jednym z elementów prowadzonego  w szkole projektu  z zakresu  profilaktyki  uzależnień w klasach IV-VI.

Celem konkursu było stworzenie możliwości wypowiedzenia się uczniom w formie plastycznej na temat współczesnych zagrożeń dla zdrowia (szczególnie używania alkoholu, narkotyków, tytoniu, dopalaczy oraz cyberprzemocy (agresji elektronicznej).

Uczniowie przygotowali prace plastyczne w formie plakatu bądź rysunku dowolną techniką.

Komisja konkursowa w składzie: Elżbieta Wojtkowska, Cecylia Łagutowska, Jolanta Kruszewska i Joanna Wiaksa oceniła 148 prac, które wpłynęły na konkurs.  Uwzględniając zarówno walory estetyczne jak i przekazywane treści profilaktyczne komisja  przyznała:

W kategorii  klas IV :

I miejsce- Natalii Kulesza z klasy IV b

II miejsce- Magdalenie Wilaszek z klasy IV b

III  miejsce – Zuzannie Dąbrowskiej  z klasy IV b

Wyróżnienie – Arkadiusz Nowowiejski  z klasy IV d

W kategorii  klas V:

I miejsce- Julii Krajewskiej z klasy V c

II miejsce- Zofii Milewskiej z klasy V d

III  miejsce – Aleksandrze  Rosiak z klasy V b

W kategorii  klas VI:

I miejsce- Lenie Gromek z klasy VI b

I miejsce- Oliwii Aronowicz z klasy VI b

II miejsce- Patrycji Łatka z klasy VI d

III  miejsce – Mateuszowi Jałbrzykowskiemu z  klasy VI d

Wyróżnienie –  Klaudii Tarnowskiej z klasy VI b

Wyróżnienie –  Amelii Piórkowskiej  z klasy VI b

Laureaci konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe sponsorowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zambrowie. W uroczystym podsumowaniu konkursu uczestniczyła pani wicedyrektor szkoły Zofia Ożlańska,  która wręczyła nagrody oraz pogratulowała sukcesu zwycięzcom.

Cecylia Łagutowska