MEiN    KO-Białystok    CEN-Białystok     ODN-Łomża      OKE-Łomża     CKE-Warszawa  

 

    Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS
  • Strona główna

 

 

„Lepszy Internet zależy od Ciebie”

 

 
 

W dniu 9 lutego 2016r. w ramach obchodów „Dnia bezpiecznego Internetu” we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Zambrowie oraz Powiatową Komendą Policji zorganizowaliśmy w szkole debatę dla uczniów na temat zagrożeń  w sieci. W tym roku hasło  przewodnie, jakie przyświeca całemu przedsięwzięciu, brzmi: „Lepszy Internet zależy od Ciebie”.

Debatę otworzył dyrektor szkoły Pan Ryszard Świderski, który przywitał uczniów i zaproszone Panie prelegentki. Przypomniał wszystkim, jak ważne jest bezpieczeństwo uczniów, także to w świecie wirtualnym. Jednocześnie podziękował przedstawicielkom instytucji wspierających szkołę w działaniach z zakresu bezpieczeństwa, za systematyczną współpracę i udział w dzisiejszej debacie.

Pracownik policji Pani Agnieszka Predko oraz psycholog z poradni Pani Anna Hubczuk przygotowały i przedstawiły prezentację multimedialną oraz opowiedziały o zagrożeniach i pułapkach czyhających w sieci. Uczniowie uczestniczący w spotkaniu obejrzeli krótkie filmiki, obrazujące formy cyberprzemocy  oraz zasady i możliwości szukania wsparcia w takich sytuacjach.

Chętni uczniowie brali udział w dyskusji, wymieniali swoje doświadczenia i informacje o zagrożeniach w sieci, przedstawiali zasady bezpiecznego korzystania z Internetu. Debatę zorganizowano w czasie 2 godzin lekcyjnych- jedno spotkanie dla młodszych klas II-III oraz jedno dla uczniów klas IV-VI.  

Jesteśmy przekonani, że przyczyni się ona do bardziej świadomego i bezpiecznego korzystania z najnowszych dziedzin informacji, jaką jest Internet.

Pedagog szkolny

Cecylia Łagutowska