MEiN    KO-Białystok    CEN-Białystok     ODN-Łomża      OKE-Łomża     CKE-Warszawa  

 

    Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS
  • Strona główna

 

 

Bezpieczni w cyberprzestrzeni

 

 
 

W ramach działań realizujących program wychowawczo-profilaktyczny szkoły w dniach 21- 22 marca 2017r. uczniowie klas I-VI uczestniczyli w zajęciach profilaktycznych z pracownikiem policji p. Agnieszką Predko. Spotkanie dotyczyło problemów cyberprzemocy i zagrożeń w sieci. Zaproszony gość w przystępny dla dzieci sposób wyjaśniła czym jest przemoc w szkole, w Internecie, jak sobie z nią radzić.

            Cyberprzemoc (cyberbullying) jest zjawiskiem prześladowania innych za pomocą Internetu i narzędzi elektronicznych czyli czatów, w tym forów dyskusyjnych, komunikatorów czy przy pomocy sms-ów wysyłanych przez telefony komórkowe. Cyberprzemoc dotyka coraz bardziej nasze społeczeństwo, w tym także dzieci i młodzież.

Dlatego tak ważne jest, aby ciągle wyjaśniać i przypominać uczniom zasady, jakimi powinni kierować się korzystając z różnorodnych narzędzi elektronicznych. Podczas spotkania p. policjantka przypomniała jeszcze raz w jaki sposób  ograniczać zachowania ryzykowne podczas surfowania po cyberprzestrzeni. Uczuliła również uczniów na ochronę swoich danych osobowych, zwracała uwagę na niebezpieczeństwo zawierania znajomości przez Internet.  Podczas spotkania zaprezentowano spot oraz filmiki, które poświęcone były wszelkiego rodzaju zagrożeniom związanym  z korzystaniem z Internetu.

Mam nadzieję,  że te cenne rady i wskazówki jakie otrzymali uczniowie, będą dla nich jeszcze jedną cenną lekcją z zakresu bezpieczeństwa.

             Cecylia Łagutowska

Pedagog szkolny