MEiN    KO-Białystok    CEN-Białystok     ODN-Łomża      OKE-Łomża     CKE-Warszawa  

 

    Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS
  • Strona główna

 

 

Debata antynikotynowa

,,Mamo, tato nie pal przy mnie proszę"

 

 
 

            Pod takim hasłem dnia 26 kwietnia 2016r. odbyła się debata antynikotynowa w której wzięli udział przedstawiciele uczniów klas IV-VI. Celem przewodnim spotkania było propagowanie zdrowego trybu życia, wolnego od nałogu. Temat naszego przedsięwzięcia został wybrany zgodnie z zadaniami realizowanymi w ramach Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego.

            Na debatę zaprosiliśmy pracownika Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zambrowie  p. Martynę Dąbrowską, pracownika Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie p. Ewę Selerowską oraz pedagoga szkolnego. W spotkaniu uczestniczył także dyrektor szkoły p. Ryszard Świderski, zaś nad jego prawidłowym przebiegiem czuwały p. Cecylia Łagutowska oraz p. Ewelina Łuniewska. Debatę poprowadziły uczennice z Samorządu Uczniowskiego- Patrycja Łatka oraz Aleksandra Nowowiejska. 

            Na wstępie głos zabrała p. Cecylia Łagutowska -pedagog szkolny, która powitała uczniów i zaproszonych gości. W pierwszej części spotkania odbyła się burza mózgów, podczas której uczniowie zastanawiali się i odpowiadali na pytanie pedagoga: Dlaczego młodzi ludzie sięgają po papierosy?. Następnie głos zabrała p. Martyna Dąbrowska ze Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, która przybliżyła zalety zdrowego trybu życia, zwracając szczególną uwagę na zagrożenia związane z używaniem nikotyny oraz dopalaczy. Uczniowie klasy IV A, V A oraz V C pod kierunkiem wychowawców przygotowali także ciekawe scenki na temat biernego palenia oraz asertywnego odmawiania. Prawne aspekty i konsekwencje palenia tytoniu oraz używania dopalaczy przedstawiła p. Ewa Selerowska- pracownik Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie. Na zakończenie uczniowie zaprezentowali przygotowane wcześniej plakaty z hasłami antynikotynowymi. Był to również dobry moment na zadawanie pytań zaproszonym ekspertom.

            Serdecznie dziękujemy wszystkim zaproszonym gościom za dostarczenie nam wielu cennych informacji na temat zagrożeń związanych z używkami. Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza zapadnie w pamięci uczniów jak najdłużej, aby mogli  się cieszyć zdrowiem, szczęściem oraz beztroskim, kolorowym życiem.

Pedagog Szkolny

Samorząd Uczniowski