MEiN    KO-Białystok    CEN-Białystok     ODN-Łomża      OKE-Łomża     CKE-Warszawa  

 

    Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS
  • Strona główna

 

 

Żyję zdrowo bez nałogów

 

 
 

            W klasach IV-VI został zrealizowany program z zakresu profilaktyki uzależnień i asertywności.

            W ramach programu ogłoszono konkurs plastyczny „Żyję zdrowo bez nałogów” promujący zdrowy styl życia. W konkursie wzięło udział 59 uczniów.

Komisja w składzie: p. Cecylia Łagutowska – pedagog szkolny, p. Joanna Wiaksa – nauczyciel bibliotekarz, p. Łukasz Dębowski – wychowawca świetlicy oceniła prace.

Laureaci konkursu w kategorii klas IV

I miejsce – Maja Plona kl. IV a

II miejsce – Maja Wądołowska kl. IV a

III miejsce - Gabriela Przestrzelska kl. IV d

Wyróżnienie – Weronika Ratyńska kl. IV d

 

Laureaci konkursu w kategorii klas V

I miejsce – Maciej Dębnicki kl. V b

II miejsce – Magdalena Dąbrowska kl. V a

III miejsce – Piotr Milewski kl. V c

 

Laureaci konkursu w kategorii klas VI

I miejsce – Julia Truchel kl. VI b

II miejsce – Jan Krajewski kl. VI d

III miejsce – Joanna Kulesza kl. VI b

Wyróżnienie – Szymon Strenkowski kl. VI c

Wyróżnienie – Oliwier Pruszkowski kl. VI d

Podsumowanie konkursu odbyło się 6 grudnia, czyli w Mikołajki. Nagrodę specjalną otrzymał uczeń, którego kartka z nazwiskiem została wylosowana wśród wszystkich osób biorących udział w konkursie. Szczęście uśmiechnęło się do Mikołaja Fedorowicza z klasy IV d.

Laureaci otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe zakupione ze środków szkolnych przeznaczonych na profilaktykę uzależnień.

Dyplomy i nagrody wręczył p. Ryszard Świderski dyrektor szkoły.

Serdecznie dziękujemy p. Elżbiecie Wojtkowskiej za pomoc w promocji konkursu.

Cecylia Łagutowska

Joanna Wiaksa