MEiN    KO-Białystok    CEN-Białystok     ODN-Łomża      OKE-Łomża     CKE-Warszawa  

 

    Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS
  • Strona główna

 

Podsumowanie Współzawodnictwa Sportowego Szkół Województwa Podlaskiego

 

 

            Dnia 1 października 2016 roku w hali sportowej VI Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku odbyło się uroczyste Podsumowanie Współzawodnictwa Sportowego Szkół Województwa Podlaskiego. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz miast, powiatów i gmin oraz dyrektorzy i nauczyciele najbardziej usportowionych szkół województwa podlaskiego. Wśród wszystkich przybyłych nie zabrakło Burmistrza Miasta Zambrów Pana Kazimierza Dąbrowskiego, Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Zambrowie Pana Ryszarda Świderskiego oraz nauczycieli wychowania fizycznego tj. Grażyny Małgorzaty Łamarz, Doroty Kaczyńskiej, Iwony Wiaksa i Krzysztofa Kumór.

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Zambrowie w roku szkolnym 2015-2016 zajęła bardzo wysokie VI miejsce. Na ogólny sukces złożyły się bardzo wysokie miejsca drużyn chłopców i dziewcząt, którzy zajęli kolejno 7 i 11 miejsce spośród wszystkich startujących szkół w województwie.

W kategorii gmin – gmina Zambrów- zajęła też bardzo wysokie 5 miejsce. Puchar oraz gratulacje na ręce Burmistrza złożył Pan Kazimierz Gwiazdowski- Prezes Podlaskiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego a także Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej.

Dyrektor SP 4 odebrał również pamiątkowe puchary oraz listy gratulacyjne Podlaskiego Kuratora Oświaty dla nauczycieli którzy najbardziej przyczynili się do sukcesu w roku szkolnym 2015-2016.

Oprócz wymienionego Posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Pana Kazimierza Gwiazdowskiego swoją obecnością na uroczystości zaszczycili: Dyrektor Gabinetu Marszałka Województwa Podlaskiego Pan Wiesław Żyliński, Wiceprezes Podlaskiej Federacji Sportu Pan Jan Zalewski, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Białegostoku Pan Kazimierz Dudziński, Przewodniczący Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta Białegostoku Pan Zbigniew Brożek oraz Przedstawiciel Podlaskiego Kuratora Oświaty Pani Ewa Piotrowska-Lipska.

Uroczystość uświetniły występy Akademii Koszykówki „Młode Żubry” i „ Żubry” z Białegostoku oraz mistrzów świata formacji perfordance- zespoły „Atom mini” i „Atom- UKS „Hubal”.

Krzysztof Kumór