MEiN    KO-Białystok    CEN-Białystok     ODN-Łomża      OKE-Łomża     CKE-Warszawa  

 

    Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS
  • Strona główna

   

Szkolne potyczki ortograficzne

 

 
 

            Integralną częścią poprawnego mówienia i pisania jest opanowanie ortografii oraz kontroli własnego tekstu. Poprawność ortograficzna dotyczy tych wyrazów, których pisownię wyjaśniają poznane zasady oraz tych, które muszą być przyswojone w sposób pamięciowy.

            Opanowanie zasad polskiej pisowni nie jest łatwym zadaniem. Aby ją utrwalić od lat dzieci z naszej szkoły biorą udział w Szkolnym Konkursie Ortograficznym. W tym roku miał on miejsce 19 kwietnia 2017 roku i wzięli w nim udział uczniowie klas II – III. Wyłonieni przez wychowawców najlepsi przedstawiciele klas pisali testy naszpikowane trudnościami ortograficznymi.

            Po dokładnym sprawdzeniu prac, komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców.

Wśród klas drugich najlepszymi okazali się:

I miejsce – Maja Franczuk kl. II f

II miejsce – Zuzanna Matuszelańska kl. II f

III miejsce – Magdalena Bobryk kl. II g

Laureatami konkursu na poziomie klas III zostali:

I miejsce –  Kacper Dybowski kl. III d

II miejsce –  Ignacy Świerżewski kl. III d

III miejsce – Piotr Jakacki kl. III b

            Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki. Nagrodą dla nich będzie też udział w Zambrowskim Konkursie Ortograficznym – 19 maja 2017r.

D. Strenkowska

W. Walasek

I. Zakrzewska