MEiN    KO-Białystok    CEN-Białystok     ODN-Łomża      OKE-Łomża     CKE-Warszawa  

 

    Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS
  • Strona główna

  SKŁADKI  
   

        Rada Rodziców ustaliła, że wysokość składki w bieżącym roku szkolnym nie uległa zmianie i wynosi 60 zł od rodziny (bez względu na liczbę dzieci). Wpłatę można dokonać w ratach do wychowawcy lub wpłacając w Banku Spółdzielczym na konto Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 4 w Zambrowie. Prosimy o podanie imienia i nazwiska ucznia oraz klasy.

Numer konta: 87750009-4659-27016-11.