MEiN    KO-Białystok    CEN-Białystok     ODN-Łomża      OKE-Łomża     CKE-Warszawa  

 

    Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS
  • Strona główna

KALENDARZ ROKU
SZKOLNEGO 2016/2017

SKŁADKI

WARUNKI UBEZPIECZENIA UCZNIÓW

WYDARZENIA KULTURALNE

WYMAGANIA PROGRAMOWE
W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

WYMAGANIA PROGRAMOWE
Z MATEMATYKI W KLASIE IV

WYMAGANIA PROGRAMOWE
Z MATEMATYKI W KLASIE V

WYMAGANIA PROGRAMOWE
Z MATEMATYKI W KLASIE VI

WYMAGANIA PROGRAMOWE
Z JĘZYKA POLSKIEGO

WYMAGANIA PROGRAMOWE
Z PRZYRODY

WYMAGANIA EDUKACYJNE
Z HISTORII W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE
Z HISTORII W KLASIE V

WYMAGANIA EDUKACYJNE
Z HISTORII W KLASIE VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE
Z RELIGII

OGÓLNE KRYTERIA
WYSTAWIANIA OCEN

ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA

ZMIANY DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA SZKOŁY

WYPRAWKA UCZNIA I-III

REKRUTACJA

Wyniki problemowej ewaluacji zewnętrznej

   

RODZICE

 
 

"PRZYCZYNY NIEPOWODZEŃ SZKOLNYCH"
- prezentacja multimedialna (Ewelina Konert - PP-P Zambrów)

 

Dziękujemy Rodzicom za prowadzenie lekcji i zajęć popołudniowych
oraz za pomoc w organizacji spotkań z ciekawymi ludźmi
i wycieczek do zakładów pracy

Rok szkolny 2016/2017

Lekcja plastyki w klasie I a

„Poznajemy kraj naszej koleżanki”

Spotkanie z myśliwymi

Rodzice z I a czytają dzieciom

POZNAJEMY ZAWODY NASZYCH RODZICÓW

Rodzice czytają dzieciom

„Rodzice z I a  czytają dzieciom”

„Słodkości… na które każdy zasługuje”

 

Rok szkolny 2015/2016

Rok szkolny 2014/2015

 

IV RODZINNA CZWARTAKIADA

III RODZINNA CZWARTAKIADA

II RODZINNA CZWARTAKIADA

I RODZINNA CZWARTAKIADA

 

     

 

 

 
 
   

 

 

RADA RODZICÓW

 

PRZYJACIELE SZKOŁY

 

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY

 

Zachęcamy do wyrażania
opinii o szkole
czworka@sp4zambrow.pl