MEiN    KO-Białystok    CEN-Białystok     ODN-Łomża      OKE-Łomża     CKE-Warszawa  

 

    Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS
  • Strona główna

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

SKŁAD RADY RODZICÓW

PLAN PRACY

PRZYJACIEL SZKOŁY

PROTOKOŁY SPOTKAŃ
RADY RODZICÓW

   

RADA RODZICÓW

 
 
 
 

Dnia 18.09.2017r. odbyło się plenarne posiedzenie sprawozdawczo - wyborcze Rady Rodziców. Przedstawiono sprawozdanie z działalności Rady Rodziców za rok szkolny 2016/2017 oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli dokumentacji finansowej RR. Uchwalono plan pracy RR, plan pracy szkoły, program wychowawczo-profilaktyczny na bieżący rok szkolny. Zapoznano z kalendarium imprez i uroczystości.

Przeprowadzono tajne wybory do Prezydium Rady Rodziców.