Dorota Strenkowska, nauczycielka kształcenia zintegrowanego, SP4 Zambrów
Wioletta Walasek, nauczycielka kształcenia zintegrowanego, SP4 Zambrów


"Jak organizujemy konkursy ortograficzne?"

Tradycją naszej szkoły stały się organizowane corocznie konkursy ortograficzne. Uczniowie klas I-III i ich wychowawczynie z ochotą przygotowują się do zmagań konkursowych.
Ideą konkursu jest promowanie poprawnej polszczyzny, rozbudzanie motywacji do pogłębiania wiedzy i umiejętności ortograficznych. Uczestnicy mają możliwość sprawdzenia, w jakim stopniu udało im się opanować zasady ortografii i wziąć udział w sportowej rywalizacji. Przecież każdy z nich lubi bawić się, współzawodniczyć z innymi- nawet jeśli jest to "ortograficzne łamanie głowy".
Uczestnicy nie piszą dyktanda, tylko rozwiązują różnorodne zadania testowe. Forma ta sprawdziła się w naszej szkole i jest lubiana przez wszystkich. W teście dzieci uzupełniają tekst z lukami, rozwiązują krzyżówki, muszą wykazać się umiejętnością sformułowania zasady ortograficznej. Każde zadanie, w odróżnieniu od dyktanda, wykonują w swoim tempie, mogą wracać do poprzednich poleceń, mają czas na zastanowienie się. Ta forma podoba się zarówno uczniom jak i nauczycielom. Co ważne - pozwala na obiektywne sprawdzenie testów przez komisję konkursową. Testy są zróżnicowane dla poszczególnych ciągów klasowych i nie takie łatwe. Musimy jednak pamiętać, że rywalizują ze sobą najlepsi uczniowie. Mimo to, często zdarza się, iż są oni tak dobrze przygotowani do konkursu, że organizatorzy mają problem z wyłonieniem zwycięzców. Nauczeni doświadczeniem wiemy, iż należy przygotowywać zadania dodatkowe. Wykorzystujemy w tym celu teksty z lukami, ciekawe, śmieszne wierszyki ortograficzne. Roi się w nich od pułapek, ale przecież mają one wyłonić mistrza.
Zainteresowanie konkursem i jego ideą było tak duże, a nasze doświadczenia tak bogate, że postanowiłyśmy wykorzystać je na szerszym polu. W roku szkolnym 2001/2002 podjęłyśmy się organizacji I Zambrowskiego Konkursu Ortograficznego. Chciałyśmy skonfrontować wiedzę naszych uczniów z wiedzą dzieci z innych szkół w naszym mieście, a także motywować innych do poszerzenia umiejętności ortograficznych.
Konkurs cieszył się dużą popularnością. Jesteśmy przekonane, że podejmiemy się trudu jego organizacji w latach następnych.
Poniżej zamieszczamy wzory testów dla poszczególnych klas oraz przykładowe zadanie dodatkowe. Wszystkim, którzy zechcą skorzystać z naszych doświadczeń i propozycji życzymy sukcesów.

Konkurs ortograficzny
Klasa I
 1. Napisz swoje imię i nazwisko.

 2. ............................................................................................
 3. Napisz nazwy 3 miast Polski.

 4. ............................................................................................
 5. Uzupełnij luki w wyrazach literami: ó, u, h, ch, ż, rz.
  ....ania jest dobrą c...rką. ....ętnie pomaga mam...si.
  Ju... zrobiła po...ądek na p...łce. Wstawiła do wazonu
  ż...łte i białe r...że. Teraz robi ...erbatę dla babci.
 6. W miejsce kropek wpisz brakującą literę.
  ż - rz
  g...yby,  ły...ka,  bu...a,  wa...ywa,  ka...dy,  kole...anka,  o...eł,  dwo...ec
  ó - u
  og...rek,  k...ra,  ż...łtko,  t...lipan, ogr...d,  pr...ba,  kap...sta
  h - ch
  ...arcerz,  ...usteczka,  ...umor,  samo...ód,  ...otel,  ...ory,  ...ałas,  orze...
 7. Rozwiąż krzyżówkę. Odczytaj hasło i zapisz je pod krzyżówką.
  1. Ulepiła pod dachem gniazdka połowę
   i już ćwierka wesoło, że mieszkanie gotowe.
  2. Z gór strumykiem spływa, przy morzu ogromna bywa.
  3. Bywa pąsowa, biała, różowa,
   a mówią o niej "kwiatów królowa"
  4. Podłoga gładka jak kryształ,
   na nią Agatka z łyżwami przyszła.
  5. Z niej w szkole i w domu nauczysz się wiele.
   Szanuj ją i kochaj, jest twoim przyjacielem.
  6. Sterczy w ścianie w belce,
   dźwig ma go bardzo duży.
   Jest nam użyteczny,
   do wieszania służy.

 8. 1 j a s k ó ł k a
        2 r z e k a
      3 r ó ż a    
        4 l ó d    
    5 k s i ą ż k a
    6 h a k        
  Hasło: ....................................................
Konkurs ortograficzny
Klasa II
 1. Napisz swoje imię i nazwisko

 2. ..........................................................................................
 3. Napisz nazwy 2 rzek i 2 miast Polski

 4. ..........................................................................................
 5. Uzupełnij luki w wyrazach literami: ó, u, h, ch, ż, rz,
 6. Zbli...ają się wakacje. Dzieci wyje...dżają w g...ry lub nad mo...e. J...zek i ...ania odprowadzą koleg...w na dwo...ec. Oni sami wyjadą do cioci na wieś. Zamieszkają nad ...eką. Będą ...odzić do lasu i zbierać czarne jag...dki i g...yby. Z w...jkiem będą te... pływać łódką po rzece. Pomogą cioci robić po...ądki w ogr...dku i na podw...rku.
 7. W miejsce kropek wpisz brakującą literę.

 8. ż - rz
  bu...a,  ...mija,  ksią...ka,  maryna..., ko...eń,  g...ądka, ...aba,  wstą...ka,  rowe...ysta,  Kata...yna
  ó - u
  r...wnanie,  prac...je,  leśnicz...wka,  z...pa,  b...rak,  dzi...ra,  k...zka,  ...semka,  sk...ra,  t...lipany
 9. Rozwiąż krzyżówkę. Odczytaj hasło i zapisz je pod krzyżówką.
  1. Ubranie ptaków.
  2. Jesz w nim zupę.
  3. Trujące lub jadalne.
  4. Kolor słońca.
  5. Lubisz się w niej kąpać latem.
  6. Rosną w nim warzywa, kwiaty.
  7. Iglaste lub liściaste.
  8. Kwiat z kolcami.

          1 p i ó r a  
  2 t a l e r z        
      3 g r z y b y    
  4 ż ó ł t y          
          5 r z e k a  
          6 o g r ó d  
          7 d r z e w a
    8 r ó ż a          
  Hasło: ..........................................................
 10. Z podanych sylab ułóż 5 wyrazów i wpisz brakujące litery.

 11. samo-  odku-  prze-  jas-  ma-
  -...acz  -ch...d  -k...łka  -pi...rka  -k...wka
Konkurs ortograficzny
Klasa III
 1. Napisz swoje imię i nazwisko.

 2. ..........................................................................................
 3. Zapisz nazwy trzech kontynentów.

 4. ..........................................................................................
 5. Uzupełnij luki w wyrazach wpisując odpowiednie litery: ó, u, ż, rz, h, ch.

 6. Cię...ko jest p...enosić worki z pł...tna wypełnione po b...egi p...enicą i ....ytem. A je...eli do tego do...odzą d...że kosze z b...oskwiniami albo o...echami, to jest to ...eczywiście tr...dne. Nie m...wię, że niewykonalne, ale niejeden tęgi ...łop nie mo...e sobie za nic z tym cię...arem poradzić. T...eba bardzo uwa...ać przy za...ucaniu pak...nku na plecy. P...źniej nale...y p...enieść go po bardzo stromych s...odach na najwy...sze piętro wie...y.
 7. W miejsce kropek wpisz brakującą literę.

 8. ż-rz
  ma...enie  przera...ony  ....arówka  gara....
  ó-u

  ak...rat  szczeg...lny  war...nek  kr...k
  h-ch

  ...istoria  ...rupki  ropu...a  gro....ówka
 9. Wpisz brakującą literę i napisz jaką zasadę ortograficzną zastosowałeś.

 10. samoch...d -..........................................................................
  pieka... -...........................................................................
  k...yż -...........................................................................
  opis...je -...........................................................................
  w...ystko -...........................................................................
  powa...ny -...........................................................................
  rat...nek -...........................................................................
  bła...y -...........................................................................
 11. Rozwiąż krzyżówkę. Odczytaj hasło i zapisz je pod krzyżówką.
  1. Chociaż to nie budzik, rankiem ludzi budzi.
  2. Coś z architekta ma i coś z drwala,
   żeby wznieść tamę, drzewa obala.
  3. Na końcu żyłki.
  4. Zanim się w teatrze zacznie przedstawienie,
   co się musi najpierw rozsunąć na scenie?
  5. Na pięciu wąskich liniach dużo różnych, czarnych znaków.
   W nich zaklęta melodyjka dla muzyków i śpiewaków.
  6. Kiedy je zepsujesz nic nie uprasujesz.
  7. Często z błyskawicami i piorunami.
  8. Za pociągnięciem smyczka,
   płynie z nich muzyczka.
  9. Dawnymi czasy tatarska strzała jego melodię nagle przerwała.
  10. Strzeże naszych granic.
        1 k o g u t    
      2 b ó b r        
          3 h a c z y k
      4 k u r t y n a  
          5 n u t y    
        6 ż e l a z k o
    7 b u r z a        
8 s k r z y p c e      
        9 h e j n a ł  
  10 ż o ł n i e r z    
Hasło:.....................................................................

Zadanie dodatkowe.

Mój Profeso...e!
Oczy mam mokre
Fatalnie dla mnie kończy się okres-
Pięć dw...j z polskiego. Dwie z wypracowań,
A t..y z dyktanda. Wprost boli głowa.
Na nic starania. R...bel i wr...bel
Ciągle czy...ają na moją zgubę.
Ż...k, ż...łw, p...łk, p...łka, cz...łno i cz...ły-
Te mi, doprawdy, życie zatruły.
Ot, tak na co dzień rzecz niby łatwa;
Wiem, gdy ktoś pyta, lecz wszystko gmatwam
Podczas klas...wek. Podobne sł...wka,
Jak: ...ądać, ...ądzić, sk...wka, zas...wka,
Je... oraz Je...y, pom..r i m...rek,
...yży i ...oży o gęsią sk...rę
Mnie przyprawiają. Błagam o pomoc.
M...j Profeso...e, Panu wiadomo,
Jakich k...racja wymaga lekarstw.
W Panu nadzieja! Z ufnością czekam.
Wraz ze mną inni, co piszą słabo.
Niech Pan pomo...e.