Scenariusz zajęć zintegrowanych  dla klasy III.

 

Opracowała : Grażyna Jankowska nauczyciel kształcenia zintegrowanego

 

Ośrodek tematyczny: Jesień da się lubić.

 

Temat dnia : Kajtek zostaje w Polsce.

 

 

Cele operacyjne:

 

- zna tryb życia i sposób odżywiania bociana białego i czarnego

- wymienia różnice w wyglądzie bociana białego i czarnego

- zna treść książki „ Kajtkowe przygody”

- potrafi wypowiadać się na zadawane pytania do treści przeczytanej lektury

- potrafi porównać iloczyny i ilorazy

- rozwiązuje złożone zadania tekstowe i łamigłówki matematyczne

- redaguje wypowiedź w formie opisu

- współdziała w grupie

- kształcenie sprawności manualnej rąk

- estetyka wykonania pracy

 

Metody pracy:  pogadanka, praca z tekstem, pokaz, zadaniowa,

 

Formy - zbiorowa, indywidualna: jednolita i zróżnicowana, grupowa

 

 

Środki dydaktyczne: książka Marii Kownackiej „ Kajtkowe przygody”, wystawka książek Marii Kownackiej,  rozsypanka zdaniowa do opisu bociana, tekst do uzupełnienia, postać bociana białego, pytania do turnieju, karty pracy-porównywanie iloczynów i ilorazów, płyta CD z zabawami przy muzyce, tekst z różnymi  formami wypowiedzi, zakładki do książki , przykładowa praca plastyczna-bocian.

 

 

 

Edukacja

Tok pracy

Czynności nauczyciela

Przewidywane czynności ucznia

 

Czynności organizacyjno-porządkowe

Przywitanie

 

 

 

 

Edukacja środowiskowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozmowa na temat wycieczki do pracowni biologicznej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaką pracownię odwiedziliśmy kilka dni temu w naszej szkole?

Czego ciekawego dowiedzieliście się na temat bocianów ?

Z jakich innych źródeł wiedzy korzystaliście, aby pogłębić swoją wiedzę o tych ptakach?

-  Gdzie żyje bocian?

-  Czym się odżywia?

-  Gdzie buduje gniazda?

-  Wymieńcie różnice w sposobie odżywiania się bociana białego i czarnego.

- Jaka jest różnica w trybie życia bociana białego i czarnego?

 

 

Uczniowie: odpowiadają

 

 

 

 

 

 

 

 

Edukacja

polonistyczna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edukacja matematyczna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edukacja muzyczno-ruchowa

Miniturniej znajomości lektury ”Kajtkowe przygody”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Porównywanie iloczynów i ilorazów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zabawa ”Ptaszki”- integracyjna

Proszę teraz wylosować zestawy pytań.

 

 

Za każdą  prawidłową odpowiedź otrzymujemy 1 punkt.

 

 

 

Rozdaje karty pracy z zadaniem na „Porównywanie iloczynów i ilorazów”.

 

Ogłoszenie wyników mini turnieju

 

 

Uczeń z każdej grupy losuje pytania.

 

Uczniowie odpowiadają.

 

 

 

 

 

Uczniowie wykonują obliczenia. Znak większości wskaże sylaby, które utworzą hasło” Znamy dobrze „Kajtkowe przygody”.

 

 

Dzieci bawią się.

 

Edukacja polonistyczna

Praca z tekstem : tekst opowiadania, opisu, sprawozdania, listu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis bociana- wspólne ustalenie i zapisanie na tablicy planu opisu bociana,

 np.:a) Budowa:

- głowa, szyja ,dziób,

- tułów i skrzydła,

- nogi

b)Ubarwienie.

c)Wielkość

 

 

 

 

 

 

 

Wspólne ułożenie i zapisanie na tablicy zdania rozpoczynającego i zdania kończącego opis.

 

Próba ustnego opisu bociana (przez jedno dziecko)z zastosowaniem zgromadzonego słownictwa.

 

 

 

Indywidualne pisanie opisu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indywidualne czytanie swoich opisów przez 2-3 uczniów i ocena tych prac przez zespół klasowy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Różnice w wyglądzie bociana białego i czarnego

 

Na waszych ławkach leżą teksty z różnymi formami wypowiedzi.

 Przeczytajcie je uważnie i spośród nich wybierzcie tekst, który jest opisem.

- Po czym poznaliście , że to jest opis?

- Z ilu części składa się opis?

 

 

Nauczyciel:

Na dzisiejszych zajęciach będziemy opisywać bociana białego(wskazuje na model bociana stojący na biurku)

 

Zanim to zrobicie wspólnie ułożymy plan opisu uwzględniając trzyczęściową budowę.

 

Proponuję teraz dobrać do poszczególnych punktów planu wyrazy, które pomogą nam opisać ptaka.

 

 

 

 

 

Nauczyciel poleca indywidualnie opisać bociana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zebranie opisów(wszystkich) do oceny przez nauczyciela.

 

 

Nauczyciel poleca podkreślić kredką zdanie które jest wstępem i zdanie, które jest zakończeniem opisu.

 

Jakie są różnice w wyglądzie bociana białego i czarnego?

Uczniowie czytają

 

Uczniowie wybierają.

 

Uczniowie odpowiadają i z każdej grupy jeden uczeń czyta opis.

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie: proponują plan opisu.

 

 

Uczniowie dobierają wyrazy i związki frazeologiczne, dopasowują  do poszczególnych części planu.

 

Uczeń: opisuje ustnie

 

 

 

Indywidualne pisanie opisu.

Praca na trzech poziomach. I poziom  opisuje samodzielnie. II poziom układa z rozsypanki zdaniowej opis. III poziom uzupełnia zdania wyrazami  zgromadzonymi na tablicy.

 

 

Uczniowie: odczytują

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie odpowiadają

 

Zadanie pracy domowej.

Nauczę się pięknie opowiadać „Jak Kajtek pilnował Wawrzusia”.

 

 

Edukacja matematyczna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edukacja muzyczno-ruchowa

 

Rozwiązywanie zadania na porównywanie ilorazów.

 

 

 

 

 

Zadanie pracy domowej- łamigłówka matematyczna Prawidłowo wykonane zadanie tworzy hasło” Bocian ptak chroniony”

 

Zabawa „Kasztan”

Nauczyciel rozdaje kartki z treścią zadania. Poleca zapoznanie się z jego  treścią .

 

 

 

Wyjaśnia

Uczniowie dokonują analizy zadania i rozwiązują- praca na II poziomach.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zabawa przy piosence

Edukacja techniczna

Bocian- wyklejanie z kulek bibuły .

Nauczyciel zapoznaje  z tematem pracy i wyjaśnia sposób wykonania.

 

Pokaz przykładowej pracy.

 

Ocena prac.

 

Uczniowie pracują.

 

Porządkują stanowisko pracy.

 

Robią wystawkę prac.

 

Podsumowanie

Czego ciekawego nauczyliście się na zajęciach?

Co wam sprawiło trudności i kłopoty?

Uczniowie odpowiadają

 

Ocena pracy uczniów na zajęciach

Nauczyciel chwali uczniów za aktywność na zajęciach. – wręcza zakładki do książek

 

 

Samoocena

Nauczyciel:

Jak wy oceniacie dzisiaj siebie?

Czy każdy jest z siebie zadowolony?

Jeśli tak to zaprezentujemy nasz klasowy „okrzyk”

 

 

Uczeń zadowolony wstaje i prezentuje klasowy „okrzyk”, smutny - siedzi

 

Pożegnanie

 

 

 

 

Załączniki:

  1. Opis bociana –tekst z  do uzupełnienia
  2. Karta pracy – łamigłówka matematyczna
  3. Zadania tekstowe.
  4. Łańcuszek porównywania iloczynów i ilorazów.

Załącznik nr 1

 

 

Opis bociana

 

              Bocian  jest  ptakiem  przelotnym .

W  Polsce  podlega  ochronie.

Głowa  bociana  jest  mała  w  stosunku  do  całego  ciała.

Dziób ma długi, czerwony i mocny, podobny do szpady .

Długa i giętka szyja osadzona jest na wielkim, owalnym tułowiu.

Skrzydła ma ogromne i rozłożyste.

Nogi bociana są długie i czerwone.

Ciało pokrywają białe pióra , tylko końce skrzydeł są czarne.

Bocian  jest  okazałym ptakiem .

Podoba  mi  się ten  ptak .

Jest  ozdobą  polskiego  krajobrazu.


Załącznik nr 2

 

 

                                  Karta pracy

 

Oblicz sumy i różnice liczb .Wpisz w kratki odpowiadające im litery . Przeczytaj hasło.

Elipsa: T
14 + 22=
 

 

 

 

 

 


 

 

Elipsa: K
80 – 70=
Elipsa: P
80 – 68 =
 

 

 

 

 

 

 


32

14

8

52

95

47

12

36

95

10

8

13

22

14

47

52

14

47

76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elipsa:        O

5 + 9 =
Elipsa: R
10 +12 =
Elipsa: C
90 – 82 =
Elipsa: H
33 –20 =
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  1. Weronka ma 12 koszyków. Rozłożyła je po równo w 4 rzędach. Antek ma 12 koszyków, ale rozłożył je po równo w 6 rzędach. Które z dzieci ma więcej koszyków w rzędzie? Narysuj.

                           Weronka                                                        Antek

 

 

 

 

 

 

 

Porównaj wyniki

 

 

 


Więcej koszyków w rzędzie ma.........................................................................

 

2.Weronka ma 12 koszyków. Rozłożyła je po równo w 4 rzędach. Antek ma 12 koszyków, ale rozłożył je po równo w 6 rzędach. Które z dzieci ma więcej koszyków w rzędzie? Narysuj.

                           Weronka                                                        Antek

 

 

 

 

 

 

12 : 4       12 : 6

Dopasuj ilorazy do właściwego rysunku i połącz.

Porównaj wyniki

 

 

 


Więcej koszyków w rzędzie ma.........................................................................


Karta pracy nr 4

Łańcuszek „Porównywanie iloczynów i ilorazów”

1. Porównaj iloczyny i ilorazy. Znak większości wskaże sylaby, które utworzą hasło.

ŁA

54 : 9

 

56 : 7

ZNA

MY

36 : 4

 

36 : 6

KA

DOB

9 x 9

 

5 x 9

NIE

MIA

7 x 7

 

7 x 9

RZE

KAJT

30 : 3

 

15 : 3

CO

KA

40 : 8

 

48 : 8

KO

SO

5 x 5

 

5 x 6

WE

WI

2 x 8

 

4 x 8

PRZY

WO

35 : 5

 

45 : 5

GO

DY

64 : 8

 

48 : 8

BA