MEiN    KO-Białystok    CEN-Białystok     ODN-Łomża      OKE-Łomża     CKE-Warszawa  

 

    Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS
  • Strona główna

 

 

LOGOPEDA

 

 
 

Logopeda to specjalista zajmujący się diagnozowaniem, stymulacją rozwoju mowy,  profilaktyką oraz terapią zaburzeń mowy.

Zadania logopedy szkolnego:

·        przeprowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia mowy uczniów,

·        diagnozowanie logopedyczne,

·        organizowanie pomocy logopedycznej,

·        prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej oraz grupowej,

·        podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji,

·        wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli,