MEiN    KO-Białystok    CEN-Białystok     ODN-Łomża      OKE-Łomża     CKE-Warszawa  

 

    Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS
  • Strona główna

 

 

REGULAMIN SZKOLNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W ZAMBROWIE.

 

 
 

1.    SKO to organizacja społeczna działająca pod patronatem PKO Bank Polski SA za zgodą dyrektora szkoły. Opiekunów SKO powołuje dyrektor szkoły.

2.    Głównym celem SKO w SP4 jest:

Ø  edukacja ekonomiczna w zakresie różnych form oszczędzania

Ø  wyrobienie nawyku świadomego oszczędzania.

3.    Członkami SKO są:

Ø  uczniowie klas IV-VI

4.    Każdy oszczędzający w SKO uczeń posiada: 

Ø  indywidualny, niepowtarzalny numer klienta oraz numer konta

Ø  kartę z danymi ucznia oraz szkoły

5.    Wpłaty i wypłaty potwierdzają opiekunowie SKO w SP4, którzy posiadają wykaz uczniów należących do SKO oraz rachunek SKO szkoły.

6.     Opiekun SKO wpisuje otrzymane wpłaty i wypłaty do księgi kasowej.  

Wpłaca zebraną kwotę na rachunek SKO szkoły, a następnie dokonuje zasilenia, bądź obciążenia kont poszczególnych uczniów.

7.    Wpłaty odbywają się w wyznaczone dni:

Ø  poniedziałek godz. 11.00 – 16.00 p. Beata Skawska (świetlica szkolna)

Ø  środa godz. 12.55 – 13.40 p. Marlena Kraszewska (pokój nauczycielski)

·         Minimalna kwota wpłacona na konto SKO - 5zł

·         Maksymalna kwota wpłacona na SKO - 50zł

8.    Chęć wypłaty oszczędności należy zgłosić do opiekuna SKO

z kilkudniowym wyprzedzeniem. Pieniądze można wypłacić tylko

za pisemną zgodą rodziców. Maksymalna kwota wypłaty wynosi 50 zł.