MEiN    KO-Białystok    CEN-Białystok     ODN-Łomża      OKE-Łomża     CKE-Warszawa  

 

    Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS
  • Strona główna

 

BĄDŹ PRZYJACIELEM CISZY!

Ratownicy medyczni w „Czwórce”

"Chroń dziecięce uśmiechy" - podsumowanie akcji

Zapraszamy do udziału w programie „CHROŃ DZIECIĘCE UŚMIECHY”

GORĄCZKA ZŁOTA

  KLUB "PCK"  
 

Polski Czerwony Krzyż to największa i najstarsza organizacja humanitarna w Polsce.  W naszej szkole działa od początku jej istnienia.  Od 1987 roku uczniowie/wolontariusze  aktywnie pracują na rzecz ludzi potrzebujących pomocy pod kierunkiem Doroty Zimackiej – nauczycielki biologii/przyrody. Do głównych celów realizowanych w ramach Szkolnego Koła PCK należy:

-          uwrażliwianie na potrzeby drugiego człowieka poprzez pomoc ludziom starszym, chorym i samotnym,

-          uczenie empatii i tolerancji,

-          rozwijanie zainteresowań problematyką zdrowotną,

-          poznanie zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,

-          organizacja i udział w akcjach charytatywnych,

-          przygotowanie do pełnienia różnorodnych ról w społeczeństwie,

-          zapewnienie pełniejszego rozwoju dziecka.

             Praca w Polskim Czerwonym Krzyżu to głównie działalność charytatywna i prozdrowotna. Do głównych zadań zrealizowanych w ramach czerwonokrzyskiej działalności należą: wieloletnia pomoc ludziom starszym (sprzątanie, zakupy, rozmowy), organizowanie wolnego czasu dzieciom leżącym w szpitalu, prezentowanie w przeciągu 8 lat występów artystycznych z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa (przy współpracy z nauczycielami: Wiesławem Saniewskim i Zbigniewem Katarzyńskim), organizowanie oraz udział w akcjach charytatywnych:

            „Czerwonokrzyska Gwiazdka”, zbiórka przyborów do pisania dla Timoru Wschodniego (we współpracy z Barbarą Głuszcz),  „Dla Czesia”, zbiórka pieniędzy na hipoterapię, „Pomoc Indiom”, „Góra Grosza”, zbiórki zabawek i ubrań dla dzieci z Domu Dziecka, wszystkie edycje akcji „Gorączka Złota” (z najlepszym rezultatem), dzięki czemu wielokrotnie z naszej szkoły wyjeżdżały dzieci na wypoczynek letni, „Serce – na pomoc chorym i potrzebującym dzieciom”, coroczna akcja „Pomagamy potrzebującym – bądź z nami” oraz „Dzieciom- zdążyć z pomocą”,   udział w projektach: „Dojrzewanie bez tajemnic” i „Wypadek – co robić?”. Członkowie PCK współpracowali ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom LIVER, Fundacją na rzecz osób niewidomych i niepełnosprawnych oraz „Wszystko dla dzieci”. Każdego roku biorą udział w obchodach Tygodnia PCK.

Dorota Zimacka

(opiekun szkolnego koła PCK)