MEiN    KO-Białystok    CEN-Białystok     ODN-Łomża      OKE-Łomża     CKE-Warszawa  

 

    Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS
  • Strona główna

 

 

„Młody Humanista''

 

 
 

Powstanie gazetki „Młody Humanista'' ściśle wiązało się z tworzeniem klas o profilu humanistycznym. Działo się to w roku 2000. Program autorski pod nazwą: „Projekt innowacji humanistycznej w klasach IV – VI szkoły podstawowej'' stworzyły polonistki: Iwona Leszczyńska oraz Iwona Wildowicz. Jego celem było utworzenie klas, w których uczyliby się uczniowie uzdolnieni humanistycznie. Tak też się stało.

            W roku szkolnym 2000/2001 utworzono 2 klasy czwarte o profilu humanistycznym. Jednym z założeń programu autorskiego było powstanie gazetki „Młody Humanista''. Jej zadania to m.in.: propagowanie twórczości autorskiej uczniów, wdrażanie do samorządności, szukanie i realizowanie pomysłów reporterskich, dostrzeganie i prezentowanie problemów środowiskowych.

            „Młody Humanista'' istnieje do dnia dzisiejszego i cieszy się powodzeniem wśród uczniów.

Iwona Leszczyńska