MEiN    KO-Białystok    CEN-Białystok     ODN-Łomża      OKE-Łomża     CKE-Warszawa  

 

    Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS Pionowe menu - Menu w CSS - Kurs CSS
  • Strona główna

 

KLUB MŁODEGO EKOLOGA

 
 

           

           

Uczniowie klasy I a, III a i III b należą do klubu „MŁODEGO EKOLOGA” prowadzonego przez D. Malinowską, M. Puchalską i M. Wasielak.

Klub ten ma na celu wyposażenie dziecka w wiedzę ekologiczną i wykształcenie zachowań proekologicznych.

            Realizacja programu ekologicznego na zajęciach klubowych wiąże się z indywidualnym rozwojem ucznia w zakresie ekologii i możliwości uzupełniania programu nauczania nowymi treściami, uwrażliwia dzieci na środowisko przyrodnicze i problemy ochrony środowiska przyrodniczego.

            Zajęcia klubu „MŁODEGO EKOLOGA” pozwalają na:

                     podejmowanie konkretnych działań na rzecz lokalnej świadomości proekologicznej;

                     dostrzeganie wzajemnej zależności między istotami żywymi a środowiskiem;

                     zdobywanie wiedzy i doświadczenia proekologicznego poprzez swoje sukcesy i niepowodzenia co pozwala zachować harmonię ze środowiskiem;

                     wdrażanie uczniów do aktywnej postawy wobec wyzwań nowoczesnej edukacji, efektywnej pracy, formułowania i uzasadnienia własnej opinii i sądów.

            Ścisła współpraca i ogromne zaangażowanie uczniów i rodziców oparte na zasadach partnerskich jest ważnym warunkiem powodzenia w pracy dydaktyczno – wychowawczej.

            Rodzice angażują się w realizację wszystkich zamierzeń, aktywnie uczestniczą w spotkaniach z ciekawymi ludźmi, dyskutują na tematy ekologiczne, i podejmują wiele działań na rzecz lokalnej społeczności.

            Zajęcia klubu „MŁODEGO EKOLOGA” wspomagają również rozwój emocjonalny uczniów. Budują wzajemne zaufanie i zrozumienie. Wyzwalają też aktywność, zdolności manualne, smak artystyczny i estetykę pracy.

D. Malinowska

M. Puchalska

M. Wasielak